Vietnam
1800 234 235

Chi phí cố định là gì? Đặc điểm và phân loại chi phí cố định?

Chi phí cố định và chi phí biến đổi
Video Chi phí cố định và chi phí biến đổi

Chi phí cố định là một dạng phí mà khi có sự thay đổi về mức độ hoạt động và các yếu tố khác như lãi vay, bảo hiểm…hay quy mô sản xuất của đơn vị. Với mỗi doanh nghiệp, nắm rõ các hạng mục nào thuộc chi phí cố định là rất quan trọng trong việc báo cáo tài chính, cân đối tài chính doanh nghiệp.

1. Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định là một loại chi phí mà không bị thay đổi phụ thuộc vào các chi phí là doanh thu (bảo hiểm, thuê nhà, thuê tài sản, lãi vay) hoặc quy mô của hoạt động sản xuất.

Chi phí cố định là chi phí không thay đổi về tổng số khi có sự thay đổi về mức độ hoạt động trong một phạm vi phù hợp. Hay chi phí cố định là những chi phí không thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi.

– Chi phí cố định trong tiếng anh là Fixed cost.

Thuật ngữ liên quan trong cùng lĩnh vực với thuật ngữ này như:

– Chi phí biến đổi trong tiếng Anh là Variable costs là loại chi phí thay đổi tỉ lệ thuận với mức sản xuất của doanh nghiệp .

2. Đặc điểm và phân loại chi phí cố định:

Bất kỳ công ty nào cũng phải bù đắp được các khoản ngân sách. do đó, tính toán chính xác chi phí làm vai trò cần thiết trong định giá.

Các khoản chi phí đủ nội lực phân thành 2 loại: chi phí cố định và ngân sách biến đổi.

Chi phí cố định là các khoản chi phí không cải thiện tùy thuộc vào quy mô sản xuất hoặc mức lợi nhuận như tiền thuê nhà, thuế tài sản, tiền bảo hiểm hoặc chi trả lãi vay.

Ngân sách chuyển biến là những khoản chi phí thay đổi theo quy mô sản xuất hoặc lợi nhuận như lao động, nguyên liệu hoặc chi phí hành chính. Chi phí biến động cộng ngân sách cố định bằng tổng chi phí sản xuất. Trong khi tổng chi phí chuyển đổi cải thiện cùng với sự tăng trưởng của sản xuất hoặc doanh số thì tổng ngân sách cố định không đổi.

Xem thêm: Chi phí biến đổi là gì? So sánh chi phí cố định và chi phí biến đổi?

Chi phí của hàng hóa hoặc dịch vụ phải cao hơn ngân sách biến động để sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ đó. tất cả những đơn đặt hàng sẽ góp phần thanh toán các khoản ngân sách cố định và xây dựng lợi nhuận. Trong trường hợp không thể thẩm định giá cao hơn, ví dụ như nếu mong muốn có thêm một khách hàng mới – người rất chú ý tới chi phí thì có thể đưa ra mức giá thấp hơn giá thông thường nhưng ít nhất là phải bằng ngân sách chuyển biến.

Đặc điểm của chi phí cố định

– Chi phí cố định khác với chi phí biến đổi, chi phí cố định không bị ảnh hưởng hay tác động bởi mức độ hoạt động. Khi mức độ hoạt động được tăng lên hoặc giảm xuống, các chi phí cố định vẫn giữ nguyên.

– Các chi phí cố đinh khác như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tiền lương cho cán bộ quản lí, chi phí quảng cáo hay khuyến mãi, chi phí bảo hiểm, v.v… là những chi phí cố định.

Chi phí cố định không đổi không có nghĩa là chúng sẽ không thay đổi trong tương lai, nhưng chúng có xu hướng được cố định trong ngắn hạn. Điều này có thể được giải thích bằng một ví dụ, Nếu công ty của bạn đang điều hành doanh nghiệp trong một tòa nhà thuê, vì vậy cho dù bạn sản xuất hàng tấn sản phẩm, hoặc bạn không sản xuất gì, bạn phải trả tiền thuê tòa nhà, vì vậy đây là chi phí cố định là không đổi trong một khoảng thời gian cho đến khi tiền thuê tòa nhà tăng hoặc giảm.

Tổng chi phí cố định sẽ giống nhau nhưng thay đổi trên mỗi đơn vị. Để giải thích điều này, chúng tôi có một ví dụ Nếu chi phí cố định là R. 10000 và sản lượng sản xuất trong quý đầu tiên, thứ hai và thứ ba là 4000, 5000 và 3000 đơn vị. Bây giờ, trong tình huống này, những gì bạn có thể thấy là, tổng chi phí cố định không thay đổi trong tất cả ba phần tư, nhưng chi phí cố định đơn vị trong quý đầu tiên là R. 10000/4000 đơn vị, tức là R. 2.5, trong quý thứ hai, nó là R. 10000/5000 đơn vị, tức là R. 2 và trong quý thứ ba, nó là R. 10000/3000 đơn vị, tức là R. 3, 33.

Phân loại chi phí cố định

Chi phí cố định hay định phí xét theo khía cạnh quản lí bao bao gồm: chi phí cố định bắt buộc của doanh nghiệp (định phí bắt buộc) hay chi phí cố định không bắt buộc (định phí không bắt buộc, định phí tùy ý).

Xem thêm: Chi phí trực tiếp là gì? Đặc điểm và ví dụ về chi phí trực tiếp

Cụ thể như sau:

Chi phí cố định bắt buộc hay định phí bắt buộc là các chi phí được dùng cho các hoạt động có liên quan tới máy móc thiết bị, nhà xưởng và các cấu trúc tổ chức hoạt động cơ bản của một công ty, thông thường các loại chi phí đó được coi là chi phí không thể cắt bỏ được.

Chi phí cố định không bắt buộc hay định phí không bắt buộc, định phí tùy ý là các chi phí cố định phát sinh từ những quyết định hàng năm của các cấp lãnh đạo quản lí nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Chúng thường không có mối liên hệ nào rõ ràng với các mức độ hoạt động của khả năng hay hoạt động đầu ra như các loại chi phí cho quảng cáo, chi phí nghiên cứu và chi phí phát triển.

  • Chi phí cố định cấp bậc
  • Chi phí cố định cấp bậc là một trường hợp đặc biệt của chi phí cố định.
  • Chi phí cố định cấp bậc là chi phí không thay đổi theo mức độ hoạt động chỉ trong một phạm vi hoạt động thích hợp nào đó.

Khi mà các mức hoạt động vượt quá phạm vi này thì ta có chi phí cố định theo cấp bậc (step-fixed costs).

Ví dụ

Một kĩ thuật viên có thể thực hiện công việc kiểm tra chất lượng đối đa 1.000 sản phẩm một tháng.

Nếu công ty sản xuất 1.500 sản phẩm một tháng thì phải thuê thêm một kĩ thuật viên nữa. Nếu công ty sản xuất hơn 2.000 sản phẩm một tháng thì công ty phải thuê thêm một kĩ thuật viên thứ ba.

Xem thêm: Tổng chi phí trung bình trong dài hạn là gì? Đặc điểm và đường LRATC

Trong quá trình lập dự toán, nhà quản lí nên phân biệt rõ các loại chi phí này để theo dõi và quản lí một cách có hiệu quả.

Ví dụ

Một kĩ thuật viên của công ty có thể thực hiện công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm tối đa 1.000 sản phẩm một tháng. Nếu công ty sản xuất 1.500 sản phẩm một tháng thì buộc công ty phải thuê thêm một kĩ thuật viên nữa. Nếu công ty sản xuất hơn 2.000 sản phẩm trong một tháng thì công ty phải thuê thêm một kĩ thuật viên thứ ba. Trong quá trình lập ra dự toán, nhà quản lí doanh nghiệp nên phân biệt rõ các loại chi phí này để theo dõi và quản lí một cách có hiệu quả.

3. Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi:

– Chi phí thay đổi theo sự thay đổi về số lượng đầu ra được sản xuất được gọi là Chi phí biến đổi. Họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự biến động trong mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

– Chi phí biến đổi thay đổi theo sự thay đổi trong khối lượng, tức là khi có sự gia tăng trong sản xuất, chi phí biến đổi cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận với cùng một tỷ lệ phần trăm và khi không có sản xuất sẽ không có chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với các đơn vị do doanh nghiệp sản xuất.

Cơ sở để so sánh Chi phí cố định Chi phí biến đổi Ý nghĩa Chi phí vẫn giữ nguyên, bất kể khối lượng sản xuất, được gọi là chi phí cố định. Chi phí thay đổi theo sự thay đổi của đầu ra được coi là chi phí biến đổi. Thiên nhiên Liên quan đến thời gian Khối lượng liên quan Phát sinh khi Chi phí cố định là xác định, chúng phát sinh cho dù các đơn vị được sản xuất hay không. Chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi các đơn vị được sản xuất. Đơn giá Thay đổi chi phí cố định theo đơn vị, nghĩa là khi các đơn vị sản xuất tăng, chi phí cố định trên mỗi đơn vị giảm và ngược lại, do đó chi phí cố định trên mỗi đơn vị tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm được sản xuất. Chi phí biến đổi vẫn giữ nguyên, trên mỗi đơn vị. Hành vi Nó không đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thay đổi với sự thay đổi ở mức đầu ra. Sự kết hợp của Chi phí sản xuất cố định, chi phí quản lý cố định và chi phí bán hàng và phân phối cố định. Nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất biến, chi phí bán hàng và phân phối thay đổi. Ví dụ Khấu hao, cho thuê, tiền lương, bảo hiểm, thuế, vv Vật liệu tiêu thụ, tiền lương, hoa hồng bán hàng, chi phí đóng gói, v.v.

Điểm sau đây là đáng kể, cho đến khi có sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi trong kinh tế:

1. Chi phí cố định là chi phí không thay đổi theo sự thay đổi về số lượng của các đơn vị sản xuất. Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi theo số lượng đơn vị sản xuất.

2. Chi phí cố định có liên quan đến thời gian, tức là nó không đổi trong một khoảng thời gian. Không giống như Chi phí biến đổi có liên quan đến khối lượng, tức là nó thay đổi theo sự thay đổi về khối lượng.

3. Chi phí cố định là xác định; nó sẽ phát sinh ngay cả khi không có đơn vị sản xuất. Ngược lại, Chi phí biến đổi không xác định; nó sẽ chỉ phát sinh khi doanh nghiệp sản xuất.

4. Cố định thay đổi chi phí trong mỗi đơn vị. Mặt khác, chi phí biến đổi không đổi trong mỗi đơn vị.

5. Ví dụ về chi phí cố định là tiền thuê nhà, thuế, tiền lương, khấu hao, phí, nhiệm vụ, bảo hiểm, v.v … Ví dụ về chi phí biến đổi là chi phí đóng gói, cước phí, vật liệu tiêu thụ, tiền lương, v.v.

6. Chi phí cố định không được bao gồm tại thời điểm định giá hàng tồn kho, nhưng đã bao gồm Chi phí biến đổi.

Như vậy, dựa trên tính biến thiên, các chi phí đã được phân thành ba loại, chúng là cố định, biến và bán biến. Chi phí cố định, như tên gọi của nó, được cố định trong tổng số tức là không phân biệt số lượng đầu ra được sản xuất. Chi phí không đổi ở các mức sản lượng khác nhau do doanh nghiệp sản xuất được gọi là Chi phí cố định. Họ không bị ảnh hưởng bởi những biến động nhất thời trong các cấp độ hoạt động của tổ chức. Chi phí biến đổi thay đổi theo số lượng đầu ra được sản xuất. Semi-biến là loại chi phí, có các đặc điểm của cả chi phí cố định và chi phí biến đổi. Trong khi làm việc với chi phí sản xuất, người ta nên biết sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *