Vietnam
1800 234 235

Diện tích hình vuông: Công thức và bài tập – Công thức Toán – Giaitoan.com

Công thức tính diện tích hình vuông là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với các công thức diện tích chu vi hình vuông giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức và cách tính diện tích hình vuông và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Tham khảo thêm: Chu vi hình vuông

1. Định nghĩa hình vuông

+ Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Đặc điểm của hình vuông

+ Hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau.

+ Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Công thức tính diện tích hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.

S = a x a

Trong đó: S là diện tích hình vuông, a là độ dài cạnh của hình vuông.

Bài thơ tính diện tích và chu vi hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông

Cạnh nhân chính nó vẫn thường làm đây

Chu vi thì tính thế này

Một cạnh nhân bốn đúng ngay bạn à!

3. Các dạng bài tập liên quan đến diện tích hình vuông

Dạng 1: Cho độ dài cạnh, tính diện tích hình vuông

Ví dụ 1: Tính diện tích của hình vuông có cạnh dài 5cm.

Bài làm

Chu vi của hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25cm2

Ví dụ 2: Tính diện tích hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3dm 6cm.

Bài làm

Đổi 3dm 6cm = 36cm

Độ dài cạnh hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81cm2

Dạng 2: Cho diện tích hình vuông, tính độ dài cạnh

Ví dụ 1: Tính độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 16dm2.

Bài làm

Vì 16 = 4 x 4 nên độ dài cạnh của hình vuông là 4dm.

Dạng 3: Tính chu vi hình vuông khi biết diện tích hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi hình vuông biết diện tích hình vuông là 36cm2.

Để xem lời giải chi tiết, mời tham khảo: Tính diện tích hình vuông.

Bài làm

Vì 6 x 6 = 36 nên độ dài cạnh của hình vuông là 6cm.

Chu vi hình vuông là:

6 x 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Ví dụ 2: Một hình vuông có diện tích là 144cm2 .Tính chu vi hình vuông đó.

Để xem lời giải chi tiết, mời tham khảo: Tính diện tích hình vuông

Bài làm

Vì 12 x 12 = 144 nên độ dài cạnh của hình vuông là 12cm.

Chu vi hình vuông là:

12 x 4 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm.

4. Bài tập tính diện tích hình vuông

Bài 1: Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 8cm. Tính diện tích của hình vuông đó.

Bài 2: Một hình vuông có chu vi bằng 60dm. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài 3: Cho diện tích hình vuông bằng 49m2. Tính chu vi của hình vuông đó.

Bài 4*: Tính diện tích miếng đất hình vuông, biết rằng khi mở rộng mỗi cạnh của miếng đất thêm 4m thì diện tích tăng thêm 224m2.

Tham khảo thêm công thức tính diện tích các hình:

  • Diện tích hình chữ nhật: Công thức và bài tập
  • Diện tích hình tròn: Công thức và bài tập
  • Diện tích tam giác: Công thức và bài tập
  • Chu vi và diện tích hình thang: Công thức và bài tập

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Công thức tính diện tích hình vuông. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *