[Quy đổi] 1 inch bằng bao nhiêu cm, mm, m? 3 cách đơn giản nhất

Nội dung chính

Inch là gì?

1 inch bằng bao nhiêu cm? Cách đổi in sang cm

Ví dụ: Để quy đổi 1/2 inch sang cm, ta lấy 1/2 nhân với 2,54, kết quả cuối cùng thu được là: 1/2 inch = 1,27 cm.

1 inch bang bao nhieu cm

1 inch bằng bao nhiêu mm?

1 inch = 25,4mm. Để quy đổi từ inch sang mm, ta chỉ cần nhân với 25,4. Ví dụ: Khi quy đổi 1/4 inch sang đơn vị mm, ta thu được kết quả: 1/4 inch = 6,35mm

1 inch bằng bao nhiêu mét?

1 inch = 0,0254m. Đối với đơn vị mét, để đổi từ inch sang mét, ta chỉ cần lấy số inch nhân với 0,0254. Ví dụ: Đổi từ 1/2 inch sang đơn vị mét sẽ ra được kết quả là: 1/2 inch = 0,0127m

Nhằm giúp các bạn nhanh chóng có được kết quả mà không mất thời gian chuyển đổi, chúng tôi đã thực hiện bảng bên dưới.

Inch mm cm m 1 25,4 2,54 0,0254 1/2 12,7 1,27 0,0127 3/4 19,05 1,905 0,01905 3/8 9,525 0,9525 0,009525 1/4 6,35 0,635 0,00635 1/8 3,175 0,3175 0,003175

Đổi inch sang cm, mm, m trực tuyến

inch to cm

Quy đổi inch sang mm, cm, mm bằng ConvertWord

  • Truy cập vào trang chủ của ConvertWord: https://www.convertworld.com/vi/
  • Tại đây, chúng ta sẽ thao tác tại bảng quy đổi Chiều dài.
  • Tiếp theo, nhập độ giá trị độ dài bạn muốn quy đổi => chọn đơn vị cần chuyển đổi là Inch (In) => chọn đơn vị xuất ra là cm, mm hay mét.

doi 1 inch sang cm mm m

Vậy là chúng tôi đã giới thiệu cho cách bạn một số cách quy đổi từ đơn vị Inch sang những đơn vị quen thuộc như cm, mm, mét. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *