Bài 7 toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Video Bài 7 toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Toán lớp 2 Bài 7 là lời giải bài Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Toán 2; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Toán lớp 2 Bài 7 sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 27 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Tính 9 + 6….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 27 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Tính 9 + 2…..

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính 3 + 8…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 28 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm cá cho mèo…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 29, 30 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Tính 7 + 5….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 29 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Tính 8 + 7……

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Để giúp đỡ các bạn học sinh…..

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 30, 31 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 30 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm hai phép tính có cùng kết quả…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 31 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đoàn tàu chở hàng có 4 toa…..

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 32 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Bạn Sao hái những cây nấm…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Tính kết quả…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 32 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Hai con xúc xắc…..

Xem chi tiết lời giải

-> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 2 bài 8: Bảng cộng (qua 10) sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 2 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *