Vietnam
1800 234 235

Biên bản bàn giao học sinh hè 2021

Nhà trường đã lập mẫu biên bản bàn giao địa phương sinh hoạt hè năm 2021, phát cho học sinh địa phương bàn giao địa phương sinh hoạt hè năm 2021.

Biên bản họp bàn giao học sinh năm 2021 cần ghi rõ ngày, giờ, địa điểm, học sinh tham gia bàn giao, tổng số học sinh, danh sách học sinh kèm theo, sau đó ký tên bàn giao học sinh.

Trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương, Hội LHTN địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập cho các em tham gia. Sau khi các hoạt động hè kết thúc, giấy chứng nhận hoạt động hè sẽ được viết cho các em và các em sẽ được gửi lại trường. Vậy mời các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết trong bài viết sau đây trên Vnemart.com.vn:

Biên bản Ví dụ về Chương trình Hè Bàn giao Sinh viên năm 2021

Giáo dục Quận & Đội …..

trường tiểu học ………….

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *