BỘ 240+ BIỂU MẪU Chứng Từ Kế Toán Thông Dụng

CÁCH THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP!

Chứng từ kế toán là loại tài liệu phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống kế toán chuẩn phải căn cứ vào nhiều yếu tố. Trong đó doanh nghiệp cần phải nắm được những quy định chung về việc ban hành, trình tự, quy định về việc sử dụng cũng như phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật kế toán đã được ban hành. Vậy:

  Chứng từ kế toán bao gồm các loại nào?

  Làm thế nào để lập chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định?

  Nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán gồm những gì?

  Thế nào là một chứng từ kế toán hợp lệ?

Tất cả nội dung trên sẽ được tổng hợp trong bộ “Bộ 240+ mẫu chứng từ kế toán thông dụng” được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây. Bộ tài liệu gồm các Mẫu hóa đơnMẫu tờ khaiMẫu báo cáo,… được in sẵn theo quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý cho các số liệu trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như làm căn cứ cho công tác kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và kiểm soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của đơn vị.

Nội dung chính

BỘ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SẼ GIÚP BẠN:

 Nắm được các loại giấy tờ cần thiết để ghi sổ sách kế toán

 Nắm rõ các yêu cầu cần có trong một bản chứng từ kế toán

 Phân loại chứng từ kế toán một cách dễ dàng

 Rút ngắn thời gian soạn thảo, tìm kiếm mẫu chứng kế toán

 Lưu trữ hồ sơ kế toán phục vụ cho việc kiểm tra, quyết toán thuế một cách hệ thống https://www.youtube.com/embed/Pj6lz6AxCis

BỘ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN GỒM:

1. Mẫu hóa đơn – chứng từ kế toán (39 tài liệu)

  Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng

  Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

  Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn

  Mẫu Giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

  Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Mẫu biểu kê khai thuế (55 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính

  Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

  Mẫu Tờ khai thuế GTGT

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN

3. Mẫu chứng từ hàng tồn kho (46 tài liệu)

  Mẫu Phiếu nhập kho

  Mẫu Phiếu xuất kho

  Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

  Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

  Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu

4. Mẫu chứng từ tiền lương (32 tài liệu)

  Mẫu Bảng chấm công

  Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

  Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng

  Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

  Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

5. Mẫu chứng từ tiền tệ (14 tài liệu)

  Mẫu Phiếu thu

  Mẫu Phiếu chi

  Mẫu Giấy đề nghị tam ứng

  Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

  Mẫu Biên lai thu tiền

6. Mẫu chứng từ tài sản cố định (10 tài liệu)

  Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định

  Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

  Mẫu Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa

  Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

  Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định

7. Mẫu chứng từ bán hàng (25 tài liệu)

  Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

  Mẫu Thẻ quầy hàng

  Mẫu Bảng kê mua lại cổ phiếu

  Mẫu Hóa đơn bán hàng

  Mẫu Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan

8. Mẫu báo cáo tài chính (25 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo tình hình tài chính

  Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

  Mẫu Bảng cân đối kế toán

ĐÃ CÓ 876 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *