Vietnam
1800 234 235

Bộ mẫu hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục nhận vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo Quyết định số 28/2021 / QĐ-TTg ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, một biểu mẫu được xây dựng để thực hiện các thủ tục nhận vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 116.Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Dưới đây là mẫu hoàn thiện thủ tục hưởng trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, mời các bạn vào đây để tải về.

Biểu mẫu thực hiện thủ tục nhận vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 116

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021 / QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)Mẫu 01Danh sách lao động trong danh sách lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 30/9/2021Mẫu 02Danh sách người lao động phải cung cấp đúng và đủ thông tin theo Quyết định số 28/2021 / QĐ-TTgMẫu 03Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hỗ trợ theo Quyết định 28/2021 / QĐ-TTgMẫu 04Yêu cầu hỗ trợ nhân viên

Danh sách người lao động trong Danh sách người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu 01)

BHXH tỉnh / vùng lãnh thổThông tin nhân viên về danh sách tham gia bảo hiểm quốc tế ngày 30 tháng 9 năm 2021Tên công ty:……………………………………………………Mã đơn vị: …………………………Nghề nghiệp: ………………………………………….Địa chỉ: ………………………………………………..STThọ và tênsố an sinh xã hộiID / CCCDSố điện thoại (di động)Thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN đến hết tháng 9 năm 2021 (tổng số tháng)ghi chú

Danh sách nhân viên có thông tin chính xác, đầy đủ và nhân viên từ chối hỗ trợ (Mẫu 02)

Danh sách đơn vị sử dụng lao động đúng và đủ thông tin ủng hộ quyết định 28/2021 / QĐ-TTgTên công ty:……………………………………………………Mã đơn vị: …………………………Nghề nghiệp: ………………………………………….Địa chỉ: ………………………………………………..STThọ và tênsố an sinh xã hộiThẻ căn cước /CCDSố điện thoại (di động)Thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN đến hết tháng 9 năm 2021 (tổng số tháng)thông tin tài khoảnLưu ý 1số tài khoảnngân hàng…, Ngày … Tháng … Năm 2021 Đơn vị Người lao động (Chữ ký, Họ tên và Đóng dấu)___________________1 Nếu nhân viên tự nguyện từ chối hỗ trợ, vui lòng viết “không hỗ trợ” trong cột nhận xét.

Danh sách nhân viên cần điều chỉnh thông tin (Mẫu 03)

Đề xuất điều chỉnh danh sách cán bộ hỗ trợ thông tin theo Quyết định 28/2021 / QĐ-TTgTên công ty:……………………………………………………Mã đơn vị: …………………………Nghề nghiệp: ………………………………………….Địa chỉ: ………………………………………………..STThọ và tênsố an sinh xã hộiID / CCCDSố điện thoại (di động)Thời hạn đóng BHTN ngoài lao động đến hết tháng 9 năm 2021 (tổng số tháng)Thông tin điều chỉnh được đề xuất 1thông tin tài khoảnghi chúsố tài khoảnngân hàng…, Ngày … Tháng … Năm 2021 Đơn vị Người lao động (Chữ ký, Họ tên và Đóng dấu)___________________1 Nếu nhân viên không có trong danh sách nhân viên của đơn vị thì điền “Không có”. Nếu người lao động không có tên trong danh sách do cơ quan BHXH gửi thì điền vào mục “Bổ sung”. Trong trường hợp điều chỉnh thông tin nhân viên, ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.

Yêu cầu hỗ trợ nhân viên (Mẫu 04)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *