Bộ tài liệu CEO 4.0: Quản trị Doanh Nghiệp từ A-Z

Để một doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách thống nhất và bài bản, các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp ăn ý đem về lợi nhuận “khủng” cho công ty thì nhà quản trị cần phải có khả năng đánh giá năng lực một cách khách quan cũng như có một quy trình làm việc khoa học và quy củ. Thế nhưng không ít doanh nghiệp hiện nay vẫn còn tư duy quản lý theo lối mòn dẫn đến tình trạng đánh giá năng lực nhân viên thiếu sự khách quan khiến nhân viên cảm thấy bất mãn từ đó làm việc chưa thực sự hiệu quả. Cộng thêm quy trình làm việc thiếu sự thống nhất, các phòng ban phối hợp với nhau rời rạc dẫn đến tiến độ công việc chậm trễ. Vậy, phải làm thế nào để giải quyết vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng rất nhiều doanh nghiệp mắc phải? TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn một số Bộ tài liệu Quản trị chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp định hướng tư duy quản trị theo xu hướng mới – thời kỳ quản trị 4.0 hiện đại. Quản trị doanh nghiệp 4.0 đã giúp hơn 15.000 doanh nghiệp xây dựng một hệ thống quản trị khoa học và hiệu quả bằng những công cụ quản lý mang tính thực tiễn cao, dễ dàng áp dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn nâng cao hiệu quả công việc.

CEO.01: Bộ 470+ Tài Liệu Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo 473 tài liệu 2434 lượt tải Download

CEO.02: Bộ Tài Liệu Quản Trị Chiến Lược Kinh Doanh Thời Đại 4.0 194 tài liệu 1926 lượt tải Download

CEO.03: Bộ 320+ Tài Liệu Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực 327 tài liệu 2680 lượt tải Download

CEO.04: Bộ Tài Liệu Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy Doanh Nghiệp 433 tài liệu 2050 lượt tải Download

CEO.05: Bộ 180+ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp 188 tài liệu 2704 lượt tải Download

CFO.01: Bộ Tài Liệu Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Thuế 55 tài liệu 2174 lượt tải Download

CEO.06: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Nội Quy, Quy Chế Trong Doanh Nghiệp 77 tài liệu 2807 lượt tải Download

CEO.07: Bộ 100+ Tài Liệu Hướng Dẫn Đào Tạo Nội Bộ Doanh Nghiệp 114 tài liệu 2345 lượt tải Download

CEO.08: Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z 136 tài liệu 2311 lượt tải Download

CEO.09: Bộ Tài Liệu Quy Trình Đánh Giá Và Quản Lý Nhân Viên Chuyên Nghiệp 25 tài liệu 2346 lượt tải Download

CEO.10: Bộ 101 Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp 101 tài liệu 3283 lượt tải Download

CMO.01: Bộ Tài Liệu Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng Chuyên Nghiệp 125 tài liệu 2086 lượt tải Download

CEO.11: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kế Toán – Hành Chính Nhân Sự 97 tài liệu 2067 lượt tải Download

CEO.12: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Kinh Doanh – Marketing 114 tài liệu 1766 lượt tải Download

CEO.13: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Dân IT 121 tài liệu 2239 lượt tải Download

CEO.14: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất 78 tài liệu 2438 lượt tải Download

CEO.15: Bộ Tài Liệu Quản Trị Thi Công Công Trình Xây Dựng 168 tài liệu 1396 lượt tải Download

CEO.16: Bộ 230+ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Xây Dựng 235 tài liệu 1677 lượt tải Download

CEO.17: Bộ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO 9000 Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất 36 tài liệu 1993 lượt tải Download

CEO.18: Bộ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Ngành Công Nghệ Thông Tin 26 tài liệu 1689 lượt tải Download

CEO.19: Bộ Tài Liệu Quản Trị Hành Chính Doanh Nghiệp 225 tài liệu 789 lượt tải Download

CEO.20: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Dành Cho Lãnh Đạo 380 tài liệu 1630 lượt tải Download

CMO.02: Bộ Tài Liệu Quản Trị Bán Hàng Và Kênh Phân Phối 405 tài liệu 1220 lượt tải Download

CEO.21: Bộ Tài Liệu Quản Trị Sản Xuất Chất Lượng 419 tài liệu 1494 lượt tải Download

CEO.22: Bộ Tài Liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp 138 tài liệu 1008 lượt tải Download

CMO.03: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quản Trị Marketing Thương Hiệu 385 tài liệu 1122 lượt tải Download

CEO.23: Bộ 230+ Tài Liệu Quản Trị Mua Hàng Và Đánh Giá Nhà Cung Cấp 236 tài liệu 1439 lượt tải Download

CEO.24: Bộ 240+ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp 249 tài liệu 1327 lượt tải Download

CEO.25: Bộ Tài Liệu Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin và Thương Mại Điện Tử Trong Kinh Doanh 240 tài liệu 1386 lượt tải Download

CEO.26: Bộ Tài Liệu Dành Cho StartUp – Khởi Nghiệp Thời Đại 4.0 289 tài liệu 981 lượt tải Download

CEO.27: Bộ Tài Liệu Dành Cho StartUp – Quản Lý Doanh Nghiệp Thời Đại 4.0 272 tài liệu 1458 lượt tải Download

CEO.28: Bộ 100+ Tài Liệu Hướng Dẫn Xây Dựng Hệ Thống Thang, Bảng Lương 109 tài liệu 811 lượt tải Download

CEO.29: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp 628 tài liệu 520 lượt tải Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *