Cách lưu word

Lưu 1 văn bản có sẵn trong Word

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách lưu một trang văn bản có sẵn trong Word.

1. Lưu 1 văn bản mới đã soạn thảo.

Có 3 cách để lưu 1 văn bản có sẵn trong Word 2013:

Cách 1: Kích chọn vào biểu tượng Save góc trên bên trái màn hình soạn thảo:

Kích chọn vào biểu tượng Save góc trên bên trái màn hình soạn thảo

– Cách 2: Vào thẻ File -> Save:

Vào thẻ File - Save

Cách 3: Sử dụng tổ hợp phím nhanh Ctrl + S để mở hộp thoại Save As.

Bạn có thể sử dụng 1 trong 3 cách trên để mở hộp thoại Save As.

– Hộp thoại Save As xuất hiện lựa chọn vị trí lưu đường dẫn trong Computer, OneDrive hoặc vị trí khác Add Place. Ví dụ ở đây chọn lưu ở trong Computer -> Browse để lựa chọn vị trí lưu văn bản:

Sử dụng tổ hợp phím nhanh Ctrl + S để mở hộp thoại Save As

– Hộp thoại Save As xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu -> lựa chọn các mục sau:

+ File name: Đặt tên cho văn bản cần lưu.

+ Save as type: Lựa chọn định dạng lưu văn bản, nếu bạn muốn lưu văn bản dưới định dạng Office 2003 kích chọn Word 97 – 2003 Document, hoặc lưu theo định dạng Office 2013 kích chọn Word Document:

Hộp thoại Save As xuất hiện lựa chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu

Sau khi lựa chọn xong định dạng kích chọn Save tiến hành lưu văn bản:

Sau khi lựa chọn xong định dạng kích chọn Save tiến hành lưu văn bản

Kết quả văn bản được lưu theo tên đã đặt:

Kết quả văn bản được lưu theo tên đã đặt

2. Sửa đổi lại tên văn bản.

Trường hợp bạn đã lưu 1 văn bản và muốn chỉnh sửa lại tên văn bản thực hiện như sau:

Bước 1: Vào File -> Save As -> lựa chọn vị trí lưu lại (hoặc có thể lưu đè lên file đã đặt tên) -> Browse:

Vào File - Save As - lựa chọn vị trí lưu lại - Browse

Bước 2: Hộp thoại Save As xuất hiện -> đặt lại tên file muốn sửa -> kích chọn Save -> hộp thoại Microsoft Word xuất hiện có các lựa chọn sau:

Replace existing file: Lưu đè lên file cần sửa lại tên.

Save Changes with a different name: Lưu với 1 file khác và giữ file có tên cũ.

Merge changes into existing file: Các nội dung sửa đổi được thiết lập trên file hiện tại.

Sau khi lựa chọn kiểu lưu -> OK để đóng hộp thoại -> kích chọn Save tiến hành lưu:

Hộp thoại Save As xuất hiện - đặt lại tên file muốn sửa

Kết quả file đã được thay đổi tên:

Kết quả file đã được thay đổi tên

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách lưu 1 văn bản có sẵn trong Word.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *