2 cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook

Nội dung chính

Bạn đang tìm kiếm cách ẩn danh sách những người theo dõi bạn, ẩn những người mà bạn theo dõi trên Facebook nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 2 cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook.

2 cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook

2 cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook

I. Cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook trên điện thoại

1. Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Facebook > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.
  • Chọn Cài đặt.
  • Kéo xuống mục Đối tượng và chế độ hiển thị > Chọn Người theo dõi và nội dung công khai.
  • Chọn Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?
  • Chọn Chỉ mình tôi.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư

Chọn Cài đặt & quyền riêng tư

Bước 2: Chọn Cài đặt.

Chọn Cài đặt

Chọn Cài đặt

Bước 3: Kéo xuống mục Đối tượng và chế độ hiển thị > Chọn Người theo dõi và nội dung công khai.

Kéo xuống mục Đối tượng và chế độ hiển thị > Chọn Người theo dõi và nội dung công khai

Kéo xuống mục Đối tượng và chế độ hiển thị > Chọn Người theo dõi và nội dung công khai

Bước 4: Chọn Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?

Chọn Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?

Chọn Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?

Bước 5: Chọn Chỉ mình tôi.

Chọn Chỉ mình tôi

Chọn Chỉ mình tôi

Để ẩn danh sách những người theo dõi trên trang cá nhân của bạn, bạn chỉ cần chọn Chỉ mình tôi tại mục Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn.

họn Chỉ mình tôi tại mục Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn

Chọn Chỉ mình tôi tại mục Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn

II. Cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook trên máy tính

1. Hướng dẫn nhanhh

  • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
  • Chọn Bạn bè.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Chỉnh sửa quyền riêng tư.
  • Chọn đối tượng tại mục Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?
  • Chọn Chỉ mình tôi.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Bạn bè.

Chọn Bạn bè

Chọn Bạn bè

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Chỉnh sửa quyền riêng tư.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Chỉnh sửa quyền riêng tư

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm > Chọn Chỉnh sửa quyền riêng tư

Bước 4: Chọn đối tượng tại mục Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?

Chọn đối tượng tại mục Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?

Chọn đối tượng tại mục Ai có thể nhìn thấy những người, Trang và danh sách mà bạn theo dõi?

Bước 5: Chọn Chỉ mình tôi để ẩn hoạt động theo dõi của bạn hiện trên bảng tin.

Chọn Chỉ mình tôi để ẩn hoạt động theo dõi của bạn hiện trên bảng tin

Chọn Chỉ mình tôi để ẩn hoạt động theo dõi của bạn hiện trên bảng tin

Để ẩn hoạt động kết bạn của bạn xuất hiện trên bảng tin, bạn chỉ cần chọn đối tượng tại mục Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn.

họn đối tượng tại mục Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn

Chọn đối tượng tại mục Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn

Chọn Chỉ mình tôi.

Chọn Chỉ mình tôi

Chọn Chỉ mình tôi

Để ẩn danh sách những người theo dõi trên trang cá nhân của bạn, bạn chỉ cần chọn đối tượng tại mục Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn.

họn đối tượng tại mục Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn

Chọn đối tượng tại mục Ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn

Chọn Chỉ mình tôi.

Chọn Chỉ mình tôi

Chọn Chỉ mình tôi

SẮM NGAY ĐIỆN THOẠI MỚI GIÚP LƯỚT FACEBOOK CỰC ÊM, CỰC MƯỢT

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách ẩn hoạt động kết bạn, ẩn người theo dõi trên Facebook. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *