Cam kết nghĩa vụ du học sinh (2 mẫu)

Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ du học sinh do cá nhân học sinh, sinh viên lập và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường như một cam kết thực hiện nghĩa vụ liên quan đến đào tạo ở nước ngoài.

Nội dung giấy cam kết ghi rõ thông tin học sinh, thời gian đi học, các khoản phí phải đóng, cam kết của gia đình, v.v. Sau đây là nội dung chi tiết của hai bản cam kết, mời các bạn chú ý và tải về tại đây.

Cam kết Thực hiện các Nghĩa vụ của Sinh viên Quốc tế 2020

Cam kết dành cho sinh viên quốc tế – Mẫu 1

(Dành cho các bạn đi du học nước ngoài chưa có cơ sở làm việc)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *