Chia sẻ màn hình là gì? Làm cách nào để sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình với Tivi Sony? | Sony VN

QUAN TRỌNG: Các thiết bị Apple hoặc Android TV™/Google TV™ phát hành sau năm 2020 không hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình. Bạn có thể tìm thấy một số phương pháp thay thế trong phần Phương pháp thay thế.

Nội dung chính

Chức năng Chia sẻ màn hình là gì?

Chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình) là một trong những phương pháp hiển thị màn hình của một thiết bị di động lên Tivi để xem ảnh, video hoặc trang web. Chức năng này sử dụng công nghệ Miracast để hiển thị màn hình của một thiết bị tương thích lên Tivi mà không cần có bộ định tuyến không dây.

LƯU Ý: Chất lượng video có thể bị suy giảm nếu có các yếu tố gây nhiễu của môi trường.

Thiết bị tương thích và phương pháp thay thế

Thiết bị tương thích

  • Một số BRAVIA TV được phát hành từ năm 2013 đến năm 2020 (Android TV/Google TV sau năm 2020 không hỗ trợ chức năng này.) LƯU Ý: Để biết chi tiết, hãy kiểm tra phần Tivi Sony nào có chức năng Chia sẻ màn hình? bên dưới hoặc Hướng dẫn trợ giúp của Tivi của bạn.
  • Các thiết bị tương thích với Miracast ví dụ như điện thoại thông minh,máy tính bảng hoặc máy tính LƯU Ý:
    • Đối với thiết bị Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): Các thiết bị này không hỗ trợ chức năng Screen mirroring (Chia sẻ màn hình). Để tìm các phương pháp thay thế, hãy xem phần Phương pháp thay thế.
    • Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của thiết bị của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của thiết bị.

Tivi Sony nào có chức năng Chia sẻ màn hình?

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết loại Tivi Sony có hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình.

NămDòng2019A8G, W61G, W66G, W62G, W67G, W80G, X70G, X80G, X85G (KD-43/49), X90G2018 A8F, W61F, W66F, W62F, W67F, W66F, W80F, X70F, X73F, X72F, X75F, X78F, X83F, X85F, X90F2017A1, W61E, W66E, W62E, W67E, W75E, W77E, X67E, X69E, X70E, X72E, X75E, X80E, X82E, X85E, X90E, X93E, X94E, X95E2016 Z9D, S80D, S85D, W56D, W60D, W65D, W75D, W8D, W9D, X60D, X70D, X75D, X80D, X83D, X85D, X935D, X93D, X94D2015R5xxC, S80xxC, S85xxC, W70C, W75C, W80C, W78C, W85C, W87C, W95C, X80C, X81C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C2014 R4xxB, W5xxB, W6xxB, W7xxB, W8xxB, W9xxB, S9xxxB, X8xxxB, X9xxxB, P4xxB, R3xxB, R4xxB2013X85A, X9xxxA, W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, W5xxA, S9xxA, R5xxA

Bật chức năng Chia sẻ màn hình trên Tivi Sony

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chức năng Chia sẻ màn hình trên Tivi của bạn.

Lưu ý: Bạn cần đảm bảo rằng đã bật kết nối chia sẻ màn hình trên cả điện thoại thông minh/máy tính bảng và Tivi của bạn để thực hiện kết nối có thể hoạt động thành công.

  • Không đảm bảo khả năng kết nối với tất cả thiết bị tương thích Miracast.
  • Thiết bị Apple không hỗ trợ chức năng Chia sẻ màn hình. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập câu hỏi thường gặp sau đây: Tôi có thể sử dụng chức năng chia sẻ màn hình với thiết bị di động của Apple được không?
  • Tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, video hoặc âm thanh có thể bị gián đoạn hoặc dừng cùng lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *