Vietnam
1800 234 235

Công văn 5392 / BGDĐT

Ngày 23/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 5392 / BGDĐT-NGCBQLGD về việc bổ nhiệm, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Theo văn bản chấp thuận, Bộ GD & ĐT đang sửa đổi, bổ sung quy định về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Thông báo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập. . Đồng thời theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dưỡng thay thế cho kế hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hiện hành. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung công văn tại đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *