Vietnam
1800 234 235

Danh sách khám sinh lần 3 (2 mẫu)

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là biểu mẫu hành chính dành cho những đảng viên đã chính thức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3 vì lý do bất khả kháng.

Nội dung bản kiểm điểm đảng viên cần nêu rõ thông tin cá nhân của đảng viên vi phạm, lý do vi phạm và hình thức xử lý, cuối cùng hứa không tái phạm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo tải về tại đây.

Danh sách lần sinh thứ ba mới nhất

Danh sách kiểm tra lần sinh thứ ba – Mẫu 1

Đảng bộ………………

Các chi nhánh: …………………….

Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *