Vietnam
1800 234 235

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 90 Năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Tuần 10)

Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 13/7/2020, Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” được tổ chức dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 tuần.Mỗi tuần có 9 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử hình thành và phát triển của Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam. Mỗi người có thể tham gia cuộc thi nhiều lần trong tuần, nhưng chỉ có thể xác định được 1 câu trả lời đúng. Ngoài ra, bạn có thể tham gia một cuộc thi trắc nghiệm để tìm hiểu về truyền thống 90 năm tuổi nghề của dân tộc.

Đáp án Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáp án cho Tuần 10 (6 tháng 7 đến 13 tháng 7 năm 2020)

Câu 1. Theo Hiến pháp hiện hành, Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam có chức năng gì?(1) Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng đảng, tham gia quản lý nhà nước.(2) Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.(3) Thay mặt các tầng lớp phụ nữ vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.D. Phương án a và bCâu 2. Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì?A. Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, Hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, phẩm chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc;(2) Đề xuất, kiến ​​nghị, tham gia phát triển, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, nhân phẩm gia đình, nhân phẩm của trẻ em và bình đẳng nam nữ;C. Xây dựng và phát triển các tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bìnhD. Tất cả các tùy chọn trênCâu 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tổ chức thành viên?A. 1 tổ chức thành viênB. 2 tổ chức thành viênC. 3 tổ chức thành viênD. 4 tổ chức thành viênCâu 4. Theo quy chế hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành quy chế hội, chủ thể nào sau đây đương nhiên là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?A. Nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động công đoànB. Phụ nữ trong lực lượng vũ trangC. Phụ nữ trong các tổ chức thành viên của Hiệp hộiD. Cả 3 đáp án trênCâu 5. Hiện nay Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam trao tặng những danh hiệu thi đấu nào cho phụ nữ?1. Danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến”B. Danh hiệu “Phụ nữ ưu tú”C. Danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”D. Danh hiệu “Nữ tiêu biểu xuất sắc”Câu 6: Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất.A. Dự án “Sự tham gia của phụ nữ trong vận động, giáo dục, vận động và hỗ trợ một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ 2017-2027″B. Dự án “Hỗ trợ Nữ doanh nhân 2017-2025″C. Dự án “Hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế bền vững 2017-2025”D. Phương án a và bCâu 7. Kế hoạch hỗ trợ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 là gì?A. Khởi nghiệpB. Thành lập hợp tác xã3. Phát triển kinh doanh theo hình thức hộ công thương cá thểD. Ba đáp án trênCâu 8. Kế hoạch “Đồng hành cùng phụ nữ nơi biên giới” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quyết định thực hiện theo kế hoạch nào?A. Một dự án đặc biệt được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.B. Thời gian thực hiện dự án là 2018-2020.C. Mô phỏng đặc biệt sẽ được thực hiện trong năm 2018-2020.D. Thời gian thực hiện dự án là 2018-2020.Câu 9. Chủ đề hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ năm 2019 đến nay là gì?A. An toàn cho phụ nữ và trẻ emB. Bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gáiC. Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hộiD. Để không có phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau

Các câu trả lời cho Tuần 9 (29 tháng 6 đến 6 tháng 7 năm 2020)

Câu 1. Từ năm 1997 đến năm 2012, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc bao nhiêu lần?A. 3 tiếtB. 4 kỳC. 5 kỳD. Giai đoạn 6Câu 2. Nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (1997 – 2002) là gì?A. Giáo dục, đào tạo, nâng cao kiến ​​thức, trình độ và năng lực của phụ nữ; vận động phụ nữ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ phụ nữ tăng thu nhập và việc làmB. Quan tâm đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nghiên cứu, giám sát.C. Vận động phụ nữ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, nâng cao thu nhập; xây dựng hiệp hội vững mạnh; nghiên cứu, giám sát.D. Giáo dục, đào tạo, nâng cao kiến ​​thức, trình độ, năng lực của phụ nữ; vận động phụ nữ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập; quan tâm đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con khỏe, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nghiên cứu, giám sát.Câu 3. Cuộc thi “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Đại hội đại biểu phụ nữ phát động từ năm nào?A. Lần thứ támB. lần thứ chínC. lần thứ mườiD. lần thứ mười mộtCâu 4: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, gia đình hạnh phúc” đến nay đã được bao nhiêu lần?A. Hai điều khoảnB. BaC. Bốn mặt hàngD. Năm mặt hàngCâu 5. Nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X (tháng 10/2017) đề ra là gì?A. 4 nhiệm vụB. 5 nhiệm vụC. 6 nhiệm vụD. 7 nhiệm vụCâu 6. Nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra là gì?A. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ để thích ứng với tình hình mới; phát triển phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh, có kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp, sức sống, sức sáng tạo, lối sống văn hóa, nhân hậu.B. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giớiC. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhậpD. Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.Câu 7. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012 – 2017) đã tiến hành những hoạt động mang tính quần chúng rộng rãi nào?A. “Xây dựng một ngôi nhà của năm ngón và ba sạch”B. Ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin-tự trọng-trung thành-dũng cảm”.C. “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”D. Phương án a và bCâu 8. Cuộc vận động xây dựng nhà năm không 3 sạch được bắt đầu từ khi nào?A. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX (2002)B. Đại hội X PNTQ (2007)3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012)4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2017)Câu 9. Phương châm hoạt động “ở đâu có phụ nữ, ở đó có cộng đồng” được Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc đề ra khi nào?A. Nhiệm kỳ của văn phòng Đại hội lần thứ IXB. Nhiệm kỳ của Đại hội X3. Nhiệm kỳ của văn phòng Đại hội XID. Nhiệm kỳ của văn phòng Đại hội lần thứ mười hai

Đáp án cho tuần 8 (22 tháng 6 đến 29 tháng 6 năm 2020)

Câu 1. Cuộc họp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thống nhất và Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam được tổ chức vào thời gian nào?A. Ngày 8-10 tháng 6 năm 1976B. 9-11 tháng 6 năm 1976C. 10-12 tháng 6 năm 1976D. Ngày 12-15 tháng 6 năm 1976Câu 2: Tại Đại hội thống nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn Trung Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã được xác định bao nhiêu nhiệm vụ hiện nay?A. 4 nhiệm vụB. 5 nhiệm vụC. 6 nhiệm vụD. 7 nhiệm vụCâu 3: Sau khi hợp nhất hai tổ chức, từ năm 1976 đến năm 1985, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện những cuộc vận động nào?A. “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng gia đình văn hóa mới”; “Nuôi con khỏe, dạy tốt”; “Phụ nữ tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa”B. “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng gia đình văn hóa mới”; “Nuôi con khỏe, dạy tốt”; “Phụ nữ tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa”; “Ủng hộ con thương binh, liệt sĩ”C. “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng gia đình văn hóa mới”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”D. “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Nuôi con khỏe, dạy tốt”; “Phụ nữ tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa”Câu 4. Năm 1978 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động những phong trào phụ nữ nào?A. Phong trào “Quốc gia của phụ nữ mới”B. Phong trào “Định hình phụ nữ mới”3. Cuộc vận động “Đẩy mạnh sản xuất, cần cù, tiết kiệm”D. Phương án b và cCâu 5. Yêu cầu chính của phong trào “Phụ nữ mới lập quốc” là gì?(1) Đẩy mạnh lao động sản xuất, cần cù, tiết kiệm, chấp hành tốt các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước.B. Tích cực tập hợp nâng cao trình độ, đoàn kết thương yêu, cùng tiến bộ; tổ chức tốt gia đình, nuôi dạy con cái theo 5 điều Bác dạy.(3) Đẩy mạnh lao động sản xuất, cần cù, tiết kiệm, chấp hành tốt nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực học tập nâng cao phẩm chất bản thân, đoàn kết thương yêu, cùng tiến bộ; tổ chức tốt gia đình, vươn lên. con cháu làm theo 5 điều Bác dạy.D. Đẩy mạnh lao động sản xuất, cần cù, tiết kiệm, chấp hành tốt nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ, đoàn kết, thương yêu, cùng tiến bộ.Câu 6. Sau khi phong trào “Phụ nữ mới xây dựng quê hương” được đổi tên thành phong trào “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, vấn đề nào sau đây được đẩy mạnh và triển khai?A. Lao động, sản xuất, tiết kiệm tốtB. Ra trận, chuẩn bị chiến đấu, động viên chồng con ra trận, làm hậu phương thay chồng, con.C. Tăng cường tình bạn với phụ nữ trên khắp thế giớiD. Cả 3 phương án trênCâu 7. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành “Hướng dẫn học tập gương anh hùng chiến đấu trong phong trào“ Phụ nữ mới xây dựng Tổ quốc ”, gương phụ nữ tiêu biểu nào đã được đề xuất?A. Hoàng Thị Hồng ChiêmB. Hà Thị SanC. Hoàng NhamD. Chan’s IncenseCâu 8: Những nhân tố đổi mới quan trọng được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện trong những ngày đầu của thời kỳ đổi mới (1987-1997) là gì?A. Đổi mới cơ cấu tổ chức2. Cập nhật toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của hộiC. Những đổi mới trong các Hành động Hoạt độngD 、 Đổi mới trong lĩnh vực kinh doanhCâu 9. Hai cuộc vận động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong thời gian 1987-1997 là gì?A. “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”B. “Phụ nữ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Nuôi dạy con tốt; góp phần giảm suy dinh dưỡng trẻ em và tình trạng bỏ học”C. Nuôi dạy con tốt; hạn chế suy dinh dưỡng trẻ em và tình trạng bỏ học ”;“ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế ”D. “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Đảm việc nhà, đảm việc nhà, bình đẳng nam nữ”

Đáp án tuần 7 (15/6 – 22/6/2020)

Câu 1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở miền Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện những phong trào nào để tăng gia sản xuất, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam?A. Phong trào kết đôi Bắc Nam2. Chiến dịch “Save Nanmi Cylinder”C. Phong trào “Đêm Đông Cháy, Đồng Nai trỗi dậy”D. Phương án “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Câu 2: Khẩu hiệu của phong trào miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam trong thời kỳ này là gì?A. Khẩu hiệu “Giải phóng miền Nam”.B. Khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam xương máu”.C. Khẩu hiệu “Mỗi người làm hai việc”D. Khẩu hiệu “Không có gì quý hơn quyền tự do đi lại”Câu 3: Năm 1965, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt – Trung đã phát động cuộc thi đua nào?A. Phong trào mô phỏng “Good Year”B. Phong trào “Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”C. Phong trào “Ba mũi nhọn”D. Thể thao “Ba đảm bảo”Câu 4: Nội dung chính của chiến dịch “Ba mũi giáp công” (sau đổi thành Bô-lô-ven) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước năm 1965 là gì?A. Có trách nhiệm sản xuất, lao động, thay người kháng chiến.B. Đảm trách gia đình, động viên chồng con yên tâm chiến đấu.C. Nhận phục vụ chiến đấu và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.D. Cả 3 phương án trênCâu 5: Ai là người đề nghị đổi tên phong trào “Ba Đàng Trong” là “Tám Đập Làm”?A. Chủ tịch Hồ Chí MinhB. Thủ tướng Phạm Văn ĐồngC. Nguyễn Thị Tá, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamD. Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền NamCâu 6: Vào năm nào Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho phụ nữ Việt Nam 12 chữ nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: “Phụ nữ Việt Nam trung dũng, kiên cường, chống Mỹ, cứu nước”.Năm 1966Năm 1967C. năm 19681969Câu 7: Thời kỳ chống Mỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bắt đầu mở rộng quan hệ ngoại giao với những nước nào?A. Lào, Campuchia, IndonesiaB. Nhật Bản, Algeria, Congo, Cuba, Phần Lan, Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, PhápC. Lào, Campuchia, Indonesia, Cuba, Vương quốc Anh, PhápD. Phương án a và bCâu 8: Cuộc gặp gỡ đại biểu phụ nữ Việt – Mỹ đầu tiên năm 1965 nhằm mục đích gì?1. Báo cáo và thông báo cho phái đoàn phụ nữ Hoa Kỳ về hậu quả của chiến tranh và lên án tội ác của chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ đối với nhân dân Việt Nam2. Giới thiệu về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân taC. Hỗ trợ vật chất cho phụ nữ nước ngoàiD. Phản ánh và thông báo cho phái đoàn phụ nữ Hoa Kỳ về hậu quả của chiến tranh và lên án tội ác của đế quốc Hoa Kỳ đối với nhân dân Việt Nam; giới thiệu cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta; vận động phụ nữ Hoa Kỳ ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt NamCâu 9: Hoạt động đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam trong thời kỳ này đã đạt được những thành tựu gì?A. Góp phần làm cho nhân dân và phụ nữ quốc tế nhận thức rõ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và lập trường chính trị của Việt Nam2. Tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè và phụ nữ quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt NamC. Phần lớn sự phản đối của đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam diễn ra ở nước ngoàiD. Cả 3 phương án trên

Đáp án Tuần 6 (8/6 – 15/6/2020)

Câu 1: Cơ quan chủ quản cao nhất của Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam là gì?1. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốcB. Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamC. Liên minh Đảng bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamD. Phương án a và bCâu 2: Nhiệm kỳ dài nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là bao nhiêu?A. 1959-1972Bay 1960-1973C. 1961-1974D. 1975 – 1986Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ có đề nghị đoàn kết phụ nữ các dân tộc, lao động chân tay, trí óc, phụ nữ miền Nam và phụ nữ miền Bắc không?A. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ haiB. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IIIC. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IVD. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VCâu 4: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III (8-11 / 3/1961) được tổ chức ở đâu?A. Hà NộiB. Thái NguyênC. Hồ Chí MinhD. Điện BiênCâu 5: Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ III (3/1961) đã phát động cuộc thi nào?A. Môn thể thao “5 cái hay nhất của nữ”B. Phong trào “Ba mũi nhọn”C. Phong trào “Máu vì miền Nam ruột thịt”D. Phương án a và bCâu 6: Nội dung chính của phong trào “Năm tốt” được phát động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của miền Bắc?A. Thống nhất, sản xuất, kinh tế; tuân thủ chính sách tốt; quản lý tốtB. Đoàn kết, sản xuất, làm kinh tế; chấp hành tốt chính sách; xây dựng gia đình, nuôi dạy con cáiC. Đoàn kết, sản xuất, kinh tế; chấp hành tốt chính sách; tham gia quản trị tốt; học tập chính trị, kỹ thuật tốt; xây dựng gia đình, nuôi dạy con cáiD. Đoàn kết, sản xuất, làm kinh tế; chấp hành tốt chính sách; tham gia quản lý tốt; xây dựng gia đình và nuôi dạy con cáiCâu 7: Đội Phụ nữ giải phóng miền Nam được thành lập vào năm nào?A. Ngày 20 tháng 10 năm 1960B. Ngày 8 tháng 3 năm 1961C. Ngày 3 tháng 8 năm 1962D. Ngày 3 tháng 8 năm 1963Câu 8: Ai là chủ tịch đầu tiên của Liên minh giải phóng phụ nữ miền Nam?A. Nguyễn Thị ĐịnhB. Nguyễn Thị TúC. Lê Thị RiêngD. Nguyễn Thị BìnhCâu 9: Nội dung chính của phong trào “Năm tốt” do Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam phát động là gì?A. Đánh giặc giỏi, đoàn kết lao động sản xuất tốtB. Đánh giặc giỏi; đoàn kết lao động sản xuất giỏi; quản lý gia đình, nuôi dạy con tốtC. Đánh giặc giỏi; đoàn kết lao động sản xuất giỏi; phục vụ tiền tuyến, hậu phương tốt, quản lý gia đình tốt, nuôi dạy con cái tốt.D. Đánh giặc giỏi; đoàn kết lao động sản xuất giỏi; phục vụ tiền tuyến, hậu phương tốt, quản lý gia đình tốt, đạo đức tốt.

Đáp án tuần 5 (1 tháng 6 đến 8 tháng 6 năm 2020)

Câu 1: Trong giai đoạn 1955-1960, hội cần xác định những hoạt động nào để tích cực phát huy công tác vận động hội viên, phụ nữ?1. Phát triển công nghiệpB. Phát triển kinh doanhC. Phát triển nông nghiệpD. Phát triển thủ công nghiệpCâu 2: Nữ chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên dương tại Hội nghị cán bộ nữ miền núi năm 1964 là ai?A. Nguyễn Thị KhươngB. Nguyễn Thị ChiênC. Nguyễn Thị TầnD. Vũ Thị TúCâu 3: Theo chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương Đảng, ngày 1/12/1959, Trung ương ban hành kế hoạch vận động phụ nữ tham gia phong trào nào?A. Cải tiến thủ côngB. chuyển đổi ngành công nghiệp và thương mạiC. Cải thiện nghề cáD. Cải thiện nông lâm kết hợpCâu 4: Ngày 8/3/1960 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào nào?A. Phong trào thi đua và bảo tồn lao động “Tài trợ xây dựng nhà máy dệt 8/3″B. Chiến dịch vệ sinh tạo ra ba lần tẩy rửaC. Các chiến dịch xóa mù chữD. Thể dục đảm việc nhà, đảm việc nhà.Câu 5: Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tham gia Đại hội Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế họp tháng 10-1959 ở đâu?A. Pô-ra-ha (Tiệp Khắc nay là Cộng hòa Séc)B. Copenhagen (Đan Mạch)C. Phi-líp-pinD. MalaysiaCâu 6: Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phê chuẩn quyền và bổn phận của phụ nữ trong xã hội vào năm nào?19581959C. 1960Năm 1961Câu 7: Bác viết: “Phụ nữ chiếm 1/2 tổng dân số, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải thực sự giải phóng phụ nữ, tôn trọng quyền phụ nữ. Điều này đã được quy định rõ trong hiến pháp và pháp luật của chúng ta. Liên đoàn phụ nữ và Đoàn thanh niên Phải rộng rãi và lâu dài. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi nhà hiểu pháp luật nước nhà, thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa. độc lập và đấu tranh cho quyền của mình Di chúc. Của tôi ”ở đâu?1. Bài phát biểu tại hội nghị cán bộ bàn luật hôn nhân và gia đình ngày 10/10/1959B. Bài báo “Quyền của phụ nữ phải được tôn trọng” ngày 23 tháng 10 năm 19603. Bài phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ III ngày 9/3/1961D. Bài phát biểu “Năm tốt” tại Đại hội đại biểu phụ nữ (30/4/1964)Câu 8: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng năm 1960 có đề cập đến công tác phụ nữ không?1. Thực hiện tư tưởng phụ nữ, nâng cao trình độ văn hóa chính trịB. Giúp phụ nữ giảm bớt gánh nặng việc nhà và tham gia sản xuất, công tác3. Không ngừng nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất và quản lýD. Cả 3 phương án trênCâu 9: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ / TW về việc tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, theo đồng chí nào? là Bí thư Đảng ủy?A. Nguyễn Thị ThậpB. Hà Thị QuếC. Lê Minh HiềnD. Nguyễn Thị Thục Viên

Đáp án Tuần 4 (25 tháng 5 – 1 tháng 6, 2020)

Câu 1: Nhiệm vụ chủ yếu của các cấp Hội trong những ngày đầu chống Mỹ cứu nước (1954-1955) là gì?A. Phấn đấu Mĩ và chính quyền Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ để thống nhất đất nướcB. Tổ chức, động viên hội viên, phụ nữ tham gia các chương trình bổ túc văn hóa.3. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và tổ chức sản xuất của tổ đổi công.D. Cả 3 phương án trênCâu 2: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954 – 1961, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng phát triển tổ chức ở nông thôn. lý do là gì?A. Có nhiều thành viên nữ hơn ở nông thônB. Việc huy động và liên kết của phụ nữ nông thôn vẫn còn hạn chếC. Chỉ có thể tập trung phát triển ở khu vực nông thônD. Phương án a và bCâu 3: Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu: “Nhân dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tin tưởng rằng, Hội nghị lần này phản ánh đầy đủ và sâu sắc những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và nhân dân Việt Nam cũng nhớ phát huy mạnh mẽ hơn nữa phụ nữ phong trào miền Bắc và cả nước, vì miền Bắc. Đại hội được tổ chức?A. lần thứ haiB. lần thứ baC. lần thứ tưD. lần thứ nămCâu 4: Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ II được tổ chức vào năm nào?Năm 19561957C. 1958D. 1960Câu 5: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ II xác định hoạt động của phong trào phụ nữ và các cấp hội phụ nữ ở hai miền Nam Bắc như thế nào?A. Tham gia cách mạng dân chủ và đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúngB. Tham gia cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, kháng Mỹ, cứu nướcC. Đoàn kết với phụ nữ tiến bộ trên thế giớiD. Phương án a và bCâu 6. Đại hội phụ nữ lần thứ II đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và hoạt động đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?A. 5 nhiệm vụ, 4 kế hoạch hành độngB. 6 nhiệm vụ, 5 kế hoạch hành độngC. 7 nhiệm vụ, 6 kế hoạch hành độngD. 5 nhiệm vụ, 6 kế hoạch hành độngCâu 7. Chương trình hoạt động đầu tiên do Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ II đề ra là gì?A. Đấu tranh cho hòa bình thế giớiB. Thực hiện bình đẳng nam nữ, giải phóng hoàn toàn phụ nữC. Cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữD. Đoàn kết phụ nữ cả nước để cùng toàn dân xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và dân chủ.Câu 8: Trong giai đoạn 1956-1960, Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam đã tập trung xây dựng và xây dựng những văn bản pháp luật nào?A. Luật trẻ emB. Luật lao độngC. Luật hôn nhân và gia đìnhD. Luật bảo vệ bà mẹ và trẻ emCâu 9: Khi tham gia xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận, lấy ý kiến ​​rộng rãi của phụ nữ và quần chúng nhân dân. Việc làm này của Hiệp hội có ý nghĩa như thế nào đối với chất lượng của pháp luật?A. Đảm bảo rằng hoạt động tình nguyện chân chính là của phụ nữB. Đảm bảo cơ sở khách quan và nhân văn, vì phụ nữ hiểu rõ hơn ai hết về tình trạng hôn nhân trong gia đình3. Đánh dấu bước phát triển mới của nhiệm vụ giải phóng phụ nữ và thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữD. Phương án a và b

Câu trả lời cho Tuần 3 (18 tháng 5 – 25 tháng 5, 2020)

Câu 1. Trong những ngày đầu chống Nhật, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào nào trong những ngày đầu chống Pháp nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác nhau?A. Phụ nữ tăng gia sản xuất, siêng năng, tiết kiệmB. Xóa mù chữC. một cuộc sống mớiD. để bảo vệ tổ quốcCâu 2: Trong những ngày đầu chống Pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những nhiệm vụ gì?A. Động viên phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự, cứu thương, xung phong, tiếp tế, tăng gia sản xuất.B. Nêu gương phụ nữ hy sinh, giúp đỡ gia đình quân nhânC. Phát triển đội ngũ cán bộ nữ và từng bước đưa họ vào các cơ quan chủ quản của công đoànD. Cả 3 phương án trênCâu 3. Trong cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp (1946-1954), các nữ biệt kích, dân quân, du kích lập được nhiều chiến công:A. Nữ biệt động Mê Linh (Sài Gòn)B. Nữ du kích Hưng YênC. Dân quân nữ Lâm Hà (Hà Nam)D. Phương án a và bCâu 4. Khi viết bài “Cán bộ cách mạng”, Hồ Chí Minh có nhắc đến: “Người nữ anh hùng du kích… bị địch bắt, tra tấn nhiều lần, nhưng bí mật không bao giờ được tiết lộ: mỗi lần trốn giặc, chị hành động đã thay đổi. Ngày càng hung dữ hơn. Điền vào chỗ trống tên nữ chính:A. Wu ShixiuB. Nguyễn Thị ChiênC. Mạc Thị BưởiD. Nguyễn Thị ThậpCâu 5: Ngày 1-8-1949, nữ du kích được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thư khen năm nào?A. Bùi Thị CúcB. Lê Thị PhụngC. Nguyễn An NinhD. Lê Thị XuyếnCâu 6. Trong thời kỳ kháng Pháp, cơ quan đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được đặt ở những nước nào?A. Thái LanB. MianmaC. LàoD. Phương án a và bCâu 7: Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham dự Hội nghị Phụ nữ Châu Á năm 1949 được tổ chức ở đâu?A. Hà NộiB. Bắc Kinh (Trung Quốc)C. Cistern (Úc)D. Bangkok (Thái Lan)Câu 8. Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là gì?A. Tiếng nói của phụ nữB. Báo Phụ nữ Việt NamC. Phụ nữ dân chủD. Phụ nữ dân chủ cứu quốcCâu 9. Ai được mệnh danh là “Quý cô phương Đông”?Cô A. Lê Thu TràCô B. Nguyễn Thị XuânCô C. Hồ Thị BiCô D. Nguyễn Thị Thục Trinh

Đáp án cho Tuần 2 (11 tháng 5 – 18 tháng 5, 2020)

Câu hỏi 1. Người phụ nữ giương cao ngọn cờ trên đỉnh tháp cờ trong Lễ Độc lập (2-9-1945) là ai?Trả lời: phương án d. lựa chọn a và cCâu 2. Lễ thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tổ chức ở đâu?Trả lời: Phương án a. Hà nộiCâu 3. Mục đích, mục đích của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong những ngày đầu là gì?Trả lời: phương án d. Cả 3 góiCâu 4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành thành viên của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế khi nào?Trả lời: phương án b. Năm 1946Câu 5. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đầu tiên là ai?Trả lời: phương án b. Roc’s HouseCâu 6. Tổ chức nào của phụ nữ đã tham gia cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất?Trả lời: Phương án a. Liên đoàn Phụ nữ Cứu quốcCâu 7. Đại hội đại biểu phụ nữ đầu tiên được tổ chức khi nào và ở đâu?Trả lời: phương án b. Năm 1950, tại Thái NguyênCâu 8. Phương hướng phát triển của Liên đoàn Phụ nữ Việt Nam và Liên đoàn Phụ nữ Cứu quốc là gì?Trả lời: phương án d. Trở thành một bang hội và tham gia tiền tuyếnCâu 9. Nhiệm vụ chính của Hội phụ nữ sau khi có tổ chức công đoàn là gì?Trả lời: phương án d. Cả 3 kế hoạch.

Câu trả lời cho Tuần 1 (4 tháng 5 đến 11 tháng 5 năm 2020)

Câu 1. “Phải tổ chức các tổ chức của phụ nữ để phát huy quyền của phụ nữ và thực hiện giải phóng hoàn toàn phụ nữ” là nội dung được đảng ta đề ra trong văn kiện hội nghị nào?Trả lời: Phương án a. cuộc họp trung tâm đầu tiênCâu 2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập vào năm nào?Trả lời: Phương án a. Năm 1930Câu 3: Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), tổ chức phụ nữ nào sau đây được thành lập?Trả lời: phương án d. tất cả những điều trênCâu 4: Các tổ chức phụ nữ này đã thực hiện những hoạt động cách mạng nào trong thời kỳ cướp chính quyền (1930-1945)?Trả lời: phương án d. Cả 3 góiPhần 5. “Chống tập tục bắt phụ nữ làm nô lệ lâu nay, không bình đẳng với nam giới. Nam nữ bình đẳng” là chủ trương của Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai (1936). Cuộc họp này được tổ chức ở đâu?Trả lời: phương án b. Thượng hảiCâu 6. Những bộ phận phụ nữ tham gia vào phong trào “Đông Dương Đại hội” diễn ra trong phong trào đấu tranh dân chủ (1936-1939) nào?Trả lời: phương án d. Cả 3 góiCâu 7. Hội Phụ nữ Cứu quốc được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?Trả lời: phương án c. 16 tháng 6 năm 1941Câu 8: Hoạt động cách mạng của Hội Phụ nữ Cứu quốc?Trả lời: phương án d. Cả 3 góiCâu nói thứ chín của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trên thế giới chỉ có nước ta mới có một nữ tướng như vậy. Thật là vẻ vang cho nước Nam, cho cả nước ta” Nói về nữ tướng nào?Trả lời: Phương án a. Nguyễn thị định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *