Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021

De thi học kì 1 lớp 1 môn toán

Bộ đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2020 – 2021 do đội ngũ giáo viên của giaitoan.com biên soạn gồm 5 đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Cánh Diều có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

HOT:

  • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022
  • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề số 1
  • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề số 2

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = ….6 – 5 = ….2 + 7 = ….10 – 0 = …..6 + 1 = ….9 – 5 = …. 2 + 5 = …. 4 + 4 = ….

Có thể bạn quan tâm  Thực hành xem đồng hồ - Toán lớp 2 - Bài tập và lời giải

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 57 … 4 = 3 2 …. 2 = 41 …. 7 = 8 9 … 2 = 7 5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7 6 …. 2 4 …. 4 1 + 2 …. 4 – 2 3 + 5 …. 9 – 4 3 + 1 …. 5 + 2

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 5 = …. 3 + 4 = …. 1 + 1 = ….6 + 2 = ….9 – 3 = ….8 – 5 = ….7 – 1 = …. 6 – 4 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 25 … 3 = 2 1 …. 7 = 85 … 4 = 15 … 4 = 96 …. 2 = 4

Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có ….hình tròn và ….hình tam giác.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 2 (2 điểm): Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..2 + 3 = ….6 – 1 = ….9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7…. + 2 = 49 – …. = 61 + …. = 56 – …. = 3 1 + … = 1

Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Có thể bạn quan tâm  Đề thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 18 năm 2021 - 2022 - Monica

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bài 2 (3 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

b)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

c)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 2, 7, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….khối hình lập phương

…..khối hộp chữ nhật

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bài 5 (1 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 2 = ….3 + 5 = ….2 + 6 = ….5 – 1 = ….8 – 4 = ….10 – 9 = …..

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 …. 56 …. 21 + 4 ….. 3 + 52 + 2 …. 9 – 5

b) Cho các số 4, 6, 1, 3. Hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình tròn.

…..hình chữ nhật.

…..hình vuông.

…..hình tam giác.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

a)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 5

b)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2020 – 2021 của bộ sách Cánh Diều trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 1 kì 2 của các môn Toán lớp 1, mà GiaiToan.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.