Vietnam
1800 234 235

Điều 208

Ngày 08/11/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 208-QĐ / TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chính trị cấp huyện.

Theo đó, trung tâm chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của ban thường vụ cấp huyện. Sau đây là nội dung chi tiết của “Quy chế”, mời các bạn xem và tải về tại đây.

Ban chấp hành trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *