Vietnam
1800 234 235

Điều 24

Quy định 24-QĐ / TW về Thi hành Hiến pháp của Đảng

Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ / TW ngày 30/7/2021 về thi hành Hiến pháp của Đảng.

Điều 24 tiếp tục quy định về việc xóa tên 05 trường hợp khỏi danh sách đảng viên, gồm:

  • Đảng viên xin thôi sinh hoạt Đảng mà không có lý do chính đáng hoặc không đóng Đảng phí ba (ba) tháng mỗi năm;

Đảng viên tự ý giao nộp thẻ Đảng viên hoặc tự hủy thẻ Đảng viên; Đảng viên mất ý chí chiến đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, được chi bộ giáo dục nhưng 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; (2) Đảng viên vi phạm tư cách Đảng viên năm 2002 liên tục; Đảng viên không đạt tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định. Ban Chấp hành Trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *