Vietnam
1800 234 235

Quy đổi từ Độ C sang Độ F (°C to °F) – LyTuong.net

Cách chuyển đổi độ C ra độ F

0 độ C (Celsius) tương đương với 32 độ F (Fahrenheit):

0 °C = 32 °F

Nhiệt độ T tính bằng độ F (°F) bằng nhiệt độ T tính bằng độ C (°C) nhân 9/5, sau đó cộng với 32.

Công thức:

T (° F) = T (° C) × 9/5 + 32

hoặc là

T (° F) = T (° C) × 1,8 + 32

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 độ C sang độ F:

T (°F) = 30 × 9/5 + 32 = 86 °F

20 độ C bằng bao nhiêu độ F?

T (°F) = 20 × 9/5 + 32 = 68 °F

37 độ C (nhiệt độ trung bình cơ thể người) bằng bao nhiêu độ F?

T (°F) = 37 × 9/5 + 32 = 98,6 °F

Bảng chuyển đổi độ C sang độ F

Độ C (° C) Độ F (° F) Mô tả -273,15 ° C -459,67 ° F nhiệt độ không tuyệt đối -50 ° C -58,0 ° F -40 ° C -40.0 ° F -30 ° C -22.0 ° F -20 ° C -4,0 ° F -10 ° C 14,0 ° F -9 ° C 15,8 ° F -8 ° C 17,6 ° F -7 ° C 19,4 ° F -6 ° C 21,2 ° F -5 ° C 23.0 ° F -4 ° C 24,8 ° F -3 ° C 26,6 ° F -2 ° C 28,4 ° F -1 ° C 30,2 ° F 0 ° C 32.0 ° F điểm đóng băng / nóng chảy của nước 1 ° C 33,8 ° F 2 ° C 35,6 ° F 3 ° C 37,4 ° F 4 ° C 39,2 ° F 5 ° C 41,0 ° F 6 ° C 42,8 ° F 7 ° C 44,6 ° F 8 ° C 46,4 ° F 9 ° C 48,2 ° F 10 ° C 50.0 ° F 11 ° C 51,8 ° F 12 ° C 53,6 ° F 13 ° C 55,4 ° F 14 ° C 57,2 ° F 15 ° C 59,0 ° F 16 ° C 60,8 ° F 17 ° C 62,6 ° F 18 ° C 64,4 ° F 19 ° C 66,2 ° F 20 ° C 68,0 ° F 21 ° C 69,8 ° F nhiệt độ phòng 22 ° C 71,6 ° F 23 ° C 73,4 ° F 24 ° C 75,2 ° F 25 ° C 77,0 ° F 26 ° C 78,8 ° F 27 ° C 80,6 ° F 28 ° C 82,4 ° F 29 ° C 84,2 ° F 30 ° C 86.0 ° F 31 ° C 87,8 ° F 32 ° C 89,6 ° F 33 ° C 91,4 ° F 34 ° C 93,2 ° F 35 ° C 95,0 ° F 36 ° C 96,8 ° F 37 ° C 98,6 ° F nhiệt độ cơ thể trung bình 38 ° C 100,4 ° F 39 ° C 102,2 ° F 40 ° C 104,0 ° F 50 ° C 122,0 ° F 60 ° C 140.0 ° F 70 ° C 158.0 ° F 80 ° C 176,0 ° F 90 ° C 194,0 ° F 100 ° C 212.0 ° F điểm sôi của nước 200 ° C 392.0 ° F 300 ° C 572.0 ° F 400 ° C 752.0 ° F 500 ° C 932.0 ° F 600 ° C 1112.0 ° F 700 ° C 1292.0 ° F 800 ° C 1472.0 ° F 900 ° C 1652.0 ° F 1000 ° C 1832.0 ° F

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Độ F sang Độ C (°F to °C)
  • Quy đổi từ Độ C sang Độ K (°C to K)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *