Vietnam
1800 234 235

Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo Đạo luật số 138

Theo quy định hiện hành, Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất được lập theo quy định tại Nghị định số 138/2020 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. Nội dung phiếu thi tuyển công chức nêu rõ vị trí việc làm, đơn vị được tuyển dụng, thông tin cá nhân, thông tin đào tạo, đối tượng ưu tiên, v.v.

Vì vậy, nếu cá nhân xét thấy cần thiết và đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thì nộp phiếu đăng ký dự tuyển đến cơ quan, đơn vị mà mình quan tâm. tham gia một kỳ thi.

Đơn đăng ký tuyển dụng công chức năm 2021

Đơn đăng ký dự tuyển công chức

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *