Vietnam
1800 234 235

Đơn đăng ký xét tuyển thẳng đại học năm 2018

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển thẳng cao đẳng, đại học năm 2018 là mẫu được ban hành kèm theo công văn số 899 / BGDĐT-GDDH hướng dẫn tuyển sinh đại học hệ chính quy, xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm 2018 đối với các ngành đào tạo giáo viên. Theo đó, trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng theo tình hình tuyển sinh cụ thể, ưu tiên tuyển sinh. Nếu có điều kiện, bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho trường để được nhập học. Xem bên dưới để biết chi tiết về các mẫu biểu mẫu.Phụ lục 3

Phiếu đăng ký đánh giá tuyển dụng

Tuyển sinh cao đẳng năm 2018, tuyển tập, trung cấp(Đính kèm Văn bản số 899 / BGDĐT-GDDH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)Bộ Giáo dục và Đào tạoNước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *