Vuông Góc Vuông Bao Nhiêu Độ, Nhận Biết Góc Vuông, Góc Nhọn, Góc Tù, Góc Bẹt

– Chọn bài -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp lý thuyết Chương 2 (phần Hình học Toán 6)

Nội dung chính

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ Mỗi góc có một số đo xác định, lớn hơn 0 và không vượt quá 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o

2. So sánh hai góc

+ Góc ∠A và ∠B bằng nhau nếu số đo hai góc của chúng bằng nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

+ Góc A có số đo lớn hơn số đo góc B thì góc A lớn hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù

+ Góc vuông là góc có số đo bằng 90o. số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥

+ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0o và nhỏ hơn 180o

+ Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o và nhỏ hơn 180o

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai:

A.

Bạn đang xem: Góc vuông bao nhiêu độ

Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

Lời giải

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 90°; góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 180°

Chọn đáp án D.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông B. Góc có số đo 80° là góc tù

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn D. Góc có số đo 150° là góc tù

Lời giải

+ Góc có số đo 120° là góc tù vì 90°

Số góc tạo thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn đáp án C.

Xem thêm: Xem Tử Vi Năm 2021 Tuổi Đinh Dậu Sinh Năm 1957, Tử Vi Tuổi Đinh Dậu 1957

Câu 4: Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

A. 50° B. 40° C. 60° D. 130°

Lời giải

Góc trên hình có số đo 50°

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

A. 50° B. 40° C. 45° D. 30°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn mà ∠xOm = 45° nên ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25° b) 30,5°

Lời giải

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15′ = 915′

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30′ = 1830′

Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Lời giải

Các câu sai là:

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

– Chọn bài -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp lý thuyết Chương 2 (phần Hình học Toán 6) Bài tiếp Tổng hợp lý thuyết Chương 3 (phần Số học Toán 6)Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *