Vietnam
1800 234 235

Hợp đồng giấy phép

Hợp đồng ủy quyền là một dạng của hợp đồng dân sự và là văn bản thỏa thuận giữa các bên.

Do đó, Bên được cấp phép có nghĩa vụ thực hiện công việc thay mặt cho Bên được cấp phép, người chỉ được trả tiền nếu được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của mẫu hợp đồng ủy quyền, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng cấp phép

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *