Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Unit 1 lớp 10: A day in the life of | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 1: A day in the life of

Để học tốt Tiếng Anh 10, phần này giúp bạn soạn các bài học Tiếng Anh 10 trước khi đến lớp: trả lời các câu hỏi (Answer the questions), đọc, dịch, đặt câu, và giải các bài tập trong SGK Tiếng Anh lớp 10. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để tham khảo phần giải bài tập tương ứng.

 • A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. While you read. Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of …

  Xem lời giải

 • B. Speaking (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. …

  Xem lời giải

 • C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. While you listen. Task 1. You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning …

  Xem lời giải

 • D. Writing (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Read the following passage and find all the verbs that are used in the past simple …

  Xem lời giải

 • E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Complete the blanks in the passage. Use the correct present simple form of the verbs …

  Xem lời giải

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 1: A day in the life of …

 • Từ vựng Unit 1

  Xem chi tiết

 • Ngữ âm Unit 1: Phân biệt: / I / – / i: / …

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp Unit 1: The past simple (thì quá khứ đơn) …

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp Unit 1: The present simple (thì hiện tại đơn) …

  Xem chi tiết

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: A day in the life of (Đề 1)

  Xem chi tiết

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 1: A day in the life of (Đề 2)

  Xem chi tiết

Có thể bạn quan tâm  đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

 • Unit 1: A day in the life of …
 • Unit 2: School talks
 • Đề kiểm tra 15p học kì 1
 • Unit 3: People’s background
 • Test Yourself A (trang 41-42-43)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.