Bài học: Toán lớp 3 bài diện tích của một hình

Học tốt và hiểu rõ về diện tích sẽ giúp trẻ có tư duy hình học và linh hoạt hơn ở các bậc học cao hơn. Dưới đây là tất cả kiến thức nền tảng nhất về toán lớp 3 bài diện tích của một hình để phụ huynh và trẻ tham khảo.

Nội dung chính

1. Giới thiệu về toán lớp 3 bài diện tích của một hình

Diện tích của một hình là tất cả phần mặt phẳng nằm trong hình đó.

Ví dụ:

image?w=169&h=116&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHS

Phần được tô xanh trong hình chữ nhật bên được gọi là diện tích của hình chữ nhật.

image?w=155&h=149&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHS

Phần được tô xanh trong hình tròn bên được gọi là diện tích của hình tròn.

image?w=170&h=151&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHS

Phần được tô xanh trong hình tam giá bên được gọi là diện tích của hình tam giác.

image?w=167&h=130&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHS

Phần được tô xanh trong tứ giác bên được gọi là diện tích của tứ giác.

2. Cách xác định diện tích trong bài học toán lớp 3 bài diện tích của một hình.

Trong bài học toán lớp 3 bài diện tích của một hình, diện tích của một hình được xác định bằng tất cả phần mặt phẳng nằm trong hình đó hoặc số ô vuông trong hình.

Ví dụ:

image?w=141&h=138&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHS

image?w=28&h=28&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHSimage?w=26&h=28&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHSimage?w=28&h=28&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHSimage?w=28&h=28&rev=1&ac=1&parent=1ZeaZWrp-uBzW3u3v-HEKyCGSceq9AIHS

Diện tích hình ABCD là tất cả phần được tô xanh của hình này

ROXqLeopmFz8h7k-T6Wx0XR_C_-zXDdb0iJ0yhPTpPKXixX8hBxDo8WzzFxDw-g_JQYkt3m3JtKi7auuTQAYpCS7zDxCasSl_6Hg-1sGn7VBtAz3-CzvlPAVFksbXw

Diện tích của hình N là số ô vuông bên trong hình N (12 ô vuông).

3. Các dạng bài tập về toán lớp 3 bài diện tích của một hình

Giới thiệu các dạng toán về diện tích của một hình cùng các bài tập áp dụng cho từng dạng toán

3.1. So sánh diện tích các hình:

Cách làm:

– Với các hình chứa từ 2 hình trở lên thì diện tích hình bên ngoài lớn hơn diện tích hình bên trong.

– Với các hình chứa ô vuông, hình nào chứa nhiều ô vuông hơn thì lớn hơn.

Ví dụ:

Ví dụ 1: Cho hình M nằm trong hình N, so sánh diện tích 2 hình M và N

yVG3DRvKjKtOEprINUQgTDEv2tSmIGXRKj2D9GJ9fLKifFEBVgnHZ96rfTgrxhaVnLxc22aUeN3chqT43rpYmTNpGcmyupkm2IimJVBTgfcGgyLu7YU0H6IEi0kEKw

Trả lời:

Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N.

Ví dụ 2: Cho 2 hình sau P và Q, so sánh diện tích 2 hình P và Q.

93BQ1AjB_pzaT_utrOF42hR7VDKlCn2zFpsnKwBN6qhq2y5BH0pR_uNE2LARbz77HPcRLdgZIiYuDc1KK1mDu5NaMT3zKD0tkhdzTjuSR-BXK2ZvOTSVHUQC_SbUeA

Trả lời:

Diện tích hình P là 8 ô vuông.

Diện tích hình Q là 7 ô vuông.

Vậy diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

3.2. Vẽ thêm hình:

Vẽ thêm hình trong toán lớp 3 bài diện tích của một hình là một dạng toán phổ biết. Dạng bài này thường yêu cầu trẻ vẽ thêm hình hoặc các đoạn thẳng để thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Cách làm: Dựa trên số ô vuông của hình để thực hiện phép tính và vẽ hình phù hợp với yêu cầu bài toán.

Ví dụ:

Vẽ thêm một đoạn thẳng để chia hình dưới đây thành hai hình bằng nhau:

fXYma8I74wbJqQyu3H6r4TGFsYqLi5ck8iWKG0MtJ0yxOFGJHRFZPsYCnVPFlxUUXIan9NasNXT2iK5sfpGIe_xDWmDYcreqrsYKsqn8fKFebKrWqgUQiBmGnMY9Sw

Trả lời:

Diện tích hình đã cho là 24 ô vuông, nên cần chia thành 2 hình có diện tích bằng nhau và bằng: 24 : 4 = 12 (ô vuông)

vCMvHK3p4uI5aRG6yvvkbTvsGQw-PTCHI4gZIPLrDBSsochaJICHr2vpljjvk7sjC2ORQvO-KIvJS6SphezVKz-lmqac011VCxq6Asv4g_TqNh61Qjo6-HVmhICzA

4. Bài tập toán lớp 3 bài diện tích của một hình

Bài 1: Cho 3 hình sau, hãy điền vào chỗ trống:

fm52zHonzyIKRCrXdtkum35KkARHdt7aBRM6F_l3WHbRdy2P8bhaokrsDEJH6W90P8jXU1m7znCNrauZ293g-Zv5ZRidGjRXJr_FzVRwX_lWXESwZqhpcLgtAOmtaQ

a) Diện tích hình P là:… ô vuông

b) Diện tích hình Q là:…ô vuông

c) Diện tích hình M là:…ô vuông

d) Diện tích hình P cộng diện tích hình Q bằng…

Bài 2: Cho 2 hình sau:

iF1oNc7AkSDlcDH9DfmUy7Ok-RzwrKT2ApzJlCUfAb5EI1GbmUSQSkBsoR0yVGnlmlJeWVzvs0pNwwooX4dzMsFtUZhTw9giLX20X1GzaNC_Sx6FfzgJPBcS3gz3XQ

a) Hình M gồm bao nhiêu ô vuông.

b) Hình N gồm bao nhiêu ô vuông.

c) So sánh diện tích hình M và hình N.

Bài 3: Cho hình sau:

qlBvwPKhOJansMiIJLLqQfoGxYL_IVFgnqnMryjMjGBErHMPwrhKFOkAIwCUEoXhYKW9GOWJA54KmY4iLxeg7vbdhgDGNpjt0deICt5XZCbDtDXLV1QgGUTLOaYCsw

a) Hình trên gồm bao nhiêu ô vuông?

b) Vẽ thêm một đoạn thẳng để chia hình bên thành 2 phần bằng nhau.

Bài 4: Cho hai hình sau:

i5Cqt_YdcUeHSB_q7oUriXsdiDoFY8MAzRsOBDe1znjZVOQk5i9pGOkwRNY6lNl7g_QD_MubD0J9xVc0llwKNJaOEg852R9fdSoq3YuqrStaHH_8p0CTwNc6n-85DQ

a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

b) Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

c) So sánh diện tích hai hình P và Q?

d) Tính tổng diện tích hai hình P và Q?

Trả lời:

Bài 1:

a) Diện tích hình P là: 5 ô vuông

b) Diện tích hình Q là: 5 ô vuông

c) Diện tích hình M là: 10 ô vuông

d) Diện tích hình P cộng diện tích hình Q bằng 10 ô vuông

Bài 2:

a) Hình M gồm 12 ô vuông

b) Hình N gồm 13 ô vuông

c) Diện tích hình M nhỏ hơn diện tích hình N

Bài 3:

a) Hình đã cho gồm 16 ô vuông.

b)

iesROymMA7o7AC7IU5ZaIM_uMxVQw3oqciVWyC02cQVyw0ePTsQz6xkM_CFMw6hGfGekpLeFQwpz_xIxp8LTnuWt7T3J3KJbsFXFOgY7uDnRFF8ja73f-SCOkMTDTA

Bài 4:

a) Hình P gồm 9 ô vuông.

b) Hình Q gồm 9 ô vuông.

c) Diện tích hai hình P bằng diện tích hình Q

d) Tổng diện tích hai hình P và Q là: 9 + 9 = 18 ô vuông.

Toán lớp 3 bài toán diện tích của một hình không quá khó. Muốn làm quen và ghi nhớ những kiến thức ngoài việc thường xuyên trau dồi các dạng bài tập, phụ huynh có thể tham khảo thêm các bài giảng và bài luyện tập tại Vuihoc.vn để con có cái nhìn sinh động và trực quan nhất về dạng toán này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *