Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 4 – loigiaihay.com

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số

72

120

45

Tỉ số của hai số

(dfrac{1}{5})

(dfrac{1}{7})

(dfrac{2}{3})

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng số phần bằng nhau và tìm giá trị của 1 phần.

2. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

3. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột thứ hai:

Coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 5 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 5 = 6 (phần)

Số bé là:

72 : 6 × 1 = 12

Số lớn là:

72 – 12 = 60

+) Cột thứ ba:

Coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 7 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số bé là:

120 : 8 × 1 = 15

Số lớn là:

120 – 15 = 105

+) Cột thứ tư:

Coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 3 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là:

45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là:

45 – 18 = 27

Ta có bảng kết quả chung như sau:

Tổng hai số

72

120

45

Tỉ số của hai số

(dfrac{1}{5})

(dfrac{1}{7})

(dfrac{2}{3})

Số bé

12

15

18

Số lớn

60

105

27

Có thể bạn quan tâm  Đơn Xin Miễn Học Phí Năm Học 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.