Lớp 4 trang 138 luyện tập chung

Giải Toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung, đáp số bài 1,2,3,4,5 SGK

giai toan lop 4 trang 138

Giải toán 4 trang 138, giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán lớp 4 luyện tập chung trang 138

Đề bài:Tính:

Phương pháp giải:Các bước thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số:- Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số để đưa chúng về phân số có cùng mẫu số.- Bước 2: Sau khi các phân số đã có cùng mẫu, ta cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:Giai toan 4 trang 138

2. Giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung, bài 2 SGK

Đề bài:Tính:Giai toan 4 trang 138 luyen tap chung

Phương pháp giải:Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu số, ta thực hiện theo các bước sau:- Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số để đưa chúng về dạng hai phân số có cùng mẫu số.- Bước 2: Sau khi hai phân số đã có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất đem trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:

3. Giải toán 4 trang 138 luyện tập chung, bài 3 SGK

Đề bài:Tính:giai toan lop 4 bai luyen tap chung trang 138

Phương pháp giải:– Để nhân hai phân số với nhau, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.- Nhân một phân số với một số tự nhiên: Ta chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1, rồi nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số.

Đáp án:

4. Giải toán lớp 4 bài luyện tập chung trang 138, bài 4 SGK

Đề bài:Tính?giai bai 4 trang 138 sgk toan 4

Phương pháp giải:– Muốn thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất đem nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai. – Muốn chia một phân số cho một số tự nhiên, ta chuyển số tự nhiên về dạng phân số có mẫu bằng 1, rồi thực hiện phép chia hai phân số như bình thường.

Đáp án:

5. Luyện tập giải toán 4 trang 138, bài 5 SGK

Đề bài:Một cửa hàng có 50kg đường. Buổi sáng đã bán 10kg đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:– Dữ kiện đã cho: + Có tất cả: 50 kg đường+ Buổi sáng: bán 10 kg+ Buổi chiều: bán 3/8 số đường còn lại.- Bài toán yêu cầu: Tính số ki-lô-gam đường cả ngày cửa hàng đã bán được.- Cách giải: + Bước 1: Tính số đường còn lại sau khi bán buổi sáng, bằng cách lấy số đường cửa hàng có ban đầu đem trừ đi số ki-lô-gam đã bán được ở buổi sáng.+ Bước 2: Tính số đường cửa hàng bán buổi chiều, bằng cách lấy số đường còn lại sau khi bán buổi sáng đem nhân với 3/8 (vì buổi chiều bán được 3/8 số đường còn lại).+ Bước 3: Tính số ki-lô-gam đường cả ngày cửa hàng đã bán được bằng cách lấy số ki-lô-gam đường bán được buổi sáng đem cộng với số kg đường bán được buổi chiều.

Đáp án:Số đường còn lại sau khi bán buổi sáng là: 50 – 10 = 40 (kg)Số ki-lô-gam đường bán buổi chiều là: 40 x 3/8 = 15 (kg)Cả ngày bán được số ki-lô-gam đường là: 10 + 15 = 25 (kg) Đáp số: 25kg.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung ngắn gọn

* Giải bài tập 1 toán lớp 4 trang 138 SGK

Đề bài::

Tính :

giai bai tap trang 138 sgk toan 4 luyen tap chung

Trả lời:

* Giải bài tập 2 toán 4 trang 138 bài luyện tập chung SGK

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 3 toán lớp 4 luyện tập chung trang 138

Đề bài::

giai bai tap trang 138 sgk toan 4 luyen tap chung 5

Trả lời:

* Giải bài tập 4 SGK toán lớp 4 trang 138

Đề bài::

Trả lời:

* Giải bài tập 5 SGK toán lớp 4 trang 138 bài luyện tập chung

Đề bài::

Trả lời:

– HẾT –

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đáp số, phương pháp giải toán lớp 4 trang 138 bài luyện tập chung. Tiếp theo, trong chương trình học môn toán lớp 4, các em cần tìm hiểu trước nội dung phần Giải Toán 4 trang 138, 139, Luyện tập chung hoặc xem lại phần Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 để nắm rõ kiến thức và học toán tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *