Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 4 – loigiaihay.com

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến 100kg = … tạ

50 kg = … yến 300kg = … tạ

80kg = … yến 1200kg = … tạ

b) 1000kg = … tấn 10 tạ = … tấn

8000kg = … tấn 30 tạ = … tấn

15 000kg = … tấn 200 tạ = … tấn

c) 100cm2 = … dm2 100dm2 = … m2

800cm2 = … dm2 900dm2 = … m2

1700cm2 = … dm2 1000dm2 = … m2

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách chuyển đổi:

1 yến = 10kg ; 1 tạ = 100kg

1 tấn = 1000kg ; 1 tấn = 10 tạ

1dm2 = 100cm2; 1m2 = 100dm2

Lời giải chi tiết:

a) 10kg = 1 yến 100kg = 1 tạ

50kg = 5 yến 300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến 1200kg = 12 tạ

b) 1000kg = 1 tấn 10 tạ = 1 tấn

8000kg = 8 tấn 30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn 200 tạ = 20 tấn

c) 100cm2 = 1dm2 100dm2 = 1m2

800cm2 = 8dm2 900dm2 = 9m2

1700cm2 = 17dm2 1000dm2 = 10m2

Có thể bạn quan tâm  Nội dung trọng tâm toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.