Giải Toán lớp 5 trang 141, Quãng đường – Giải bài 1, 2, 3 SGK

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 141, Quãng đường (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 141

Đề bài:Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Phương pháp giải:Muốn tính quãng đường ca nô đi được trong 3 giờ, ta lấy vận tốc ca nô đem nhân với thời gian.

Đáp án:Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:15,2 x 3 = 45,6 (km)Đáp số: 45,6km.

2. Giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 Quãng Đường trang 141

Đề bài:Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Phương pháp giải:– Đổi đơn vị đo thời gian từ phút ra giờ.- Tính quãng đường đi được của xe đạp bằng cách lấy vận tốc của người đó đem nhân với thời gian xe đi.

Đáp án:Đổi 15 phút = 0,25 giờQuãng đường đi được của xe đạp là:12,6 x 0,25 = 3,15 (km)Đáp số: 3,15km.

3. Giải bài 3 – Giải Toán 5 bài Quãng đường trang 141

Đề bài:Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Phương pháp giải:– Dữ kiện đã cho: + Thời gian xe xuất phát: 8 giờ 20 phút.+ Thời gian xe đến nơi: 11 giờ.+ Vận tốc của xe máy: 42 km/h.- Bài toán yêu cầu: Tính quãng đường AB.- Cách giải:+ Tính thời gian đi được của xe máy bằng cách lấy thời gian xe đến nơi đem trừ đi thời gian xuất phát, đổi kết quả vừa tìm được ra đơn vị giờ.+ Tính độ dài quãng đường AB, bằng cách lấy vận tốc của xe máy nhân với thời gian đi của xe máy.

Đáp án:Thời gian đi của xe máy là:11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phútĐổi: 2 giờ 40 phút = 8/3 (giờ)Độ dài quãng đường AB là:42 x 8/3 = 112 (km)Đáp số: 112km.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 141 (ngắn gọn)

Bài 1 giải Toán 5 trang 141 SGKĐề bài:Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ. Tính quãng-đường đi được của ca nô trong 3 giờ.Lời giải:Quãng-đường đi được của ca nô trong 3 giờ là: 15,2 x 3 = 45,6 (km)Đáp số: 45,6km.Bài 2 giải Toán 5 trang 141 SGKĐề bài:Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.Lời giải:Cách 1: Ta có: 15 phút = 0,25 giờQuãng-đường đi được của xe đạp là: 12,6 x 0,25 = 3,15 (km)Đáp số: 3,15km.Cách 2. Ta có: 1 giờ = 60 phútQuãng-đường đi được của xe đạp là: 12,6 : 60 x 15 = 3,15 (km)Đáp số: 3,15km.

Bài 3 giải Toán lớp 5 bài Quãng Đường trang 141 SGKĐề bài:Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài Quãng.đường AB.Lời giải:Thời gian đi của xe máy là:11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút2 giờ 40 phút = 8/3 giờ.Độ dài Quãng.đường AB là : 42 x 8/3 = 112 (km)Đáp số: 112km.

– HẾT –

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 141, Quãng đường đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 141, 142 và bài Thời gian qua phần Giải Toán lớp 5 trang 143 để học tốt Toán 5 hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *