Vietnam
1800 234 235

Mẫu 04

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp số 04-TNDN mới nhất hiện nay được lập theo Thông tư số 80/2021 / TT-BTC và Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 .

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp là loại hình khai thuế trực thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dưới đây là mẫu tờ khai thuế TNDN mẫu 04 / TNDN, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *