Vietnam
1800 234 235

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên cho đảng

Căn cứ Chỉ thị số 12-HD / BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết mới nhất về việc giới thiệu công đoàn viên cho đảng theo mẫu 4A-KND.

“Nghị quyết giới thiệu đoàn viên cho Đảng” là nghị quyết mẫu do tổ chức công đoàn lập để kiểm tra đoàn viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng để kết nạp Đảng. Cộng sản Việt Nam. Nội dung của mẫu nghị quyết cần cung cấp những thông tin cơ bản, ví dụ: liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong liên minh. Vì vậy, sau đây là nội dung chi tiết của “Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn cho Đảng”, cùng phần nội dung của nó, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Nghị quyết về việc giới thiệu đoàn viên cho Đảng

Ban chấp hành công đoàn …

Không ………… – NQ /

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *