Vietnam
1800 234 235

Nghị định 45/2013 / NĐ

Nghị định số 45/2013 / NĐ-CP hướng dẫn các quy định của pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động

Nghị định số 45/2013 / NĐ-CP hướng dẫn các quy định của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động.

chính quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *