Vietnam
1800 234 235

Nghị định số 115/2015 / NĐ

Nghị định số 115/2015 / NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định số 115/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó quy định một số chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như chế độ thai sản, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất đối với lao động nữ; quỹ bảo hiểm xã hội; … cấp ngày 11/11/2015.Nghị định số 115 cũng quy định về chế độ thai sản đối với người mang thai hộ, thủ tục hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, v.v. Số 115/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung chính của Nghị định số 115/2015 / NĐ-CP

Chương 1 Các quy định chung

  • Điều 1 Phạm vi

Điều 2 Người nộp đơn Chương 2: Một số hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộcPhần 1 Hệ thống sinh sản của lao động nữ và bà mẹ mang thai hộ

  • Điều 3 Hệ thống sinh sản của nhân viên nữ mang thai hộ

Điều 4 Hệ thống sinh sản cho các bà mẹ mang thai hộ Điều 5 Thủ tục để lao động nữ mang thai hộ và mang thai hộ để hưởng chế độ thai sản Phần 2 Hệ thống Hưu trí

  • Điều 6 Điều kiện hưởng lương hưu

Điều 7. Mức lương hưu hàng tháng Điều 8 Bảo hiểm xã hội một lần Điều 9. Mức đóng bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương tháng đóng lương hưu và trợ cấp một lần Điều 10 Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội Điều 11 Chế độ hưu trí đối với người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Phần 3. Hệ thống sinh tồn

  • Điều 12 Chế độ sinh tồn cho thân nhân của nhân viên đã qua đời đã đóng bảo hiểm …

Điều 13 Quyền lợi của nạn nhân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn … Điều 14 Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất một lần cho thân nhân của các thành viên khác … Chương 3: Quỹ BHXH

  • Điều 15 Tiêu chuẩn thanh toán và phương thức thanh toán của vợ hoặc chồng tại văn phòng đại diện …

Điều 16 Ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Điều 17. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội Điều 18. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội Điều 19 Hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội Chương 4: Quy định chuyển tiếp

  • Điều 20 Quy định chuyển tiếp đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn…

Điều 21 Phụ cấp khu vực cho các đối tượng bảo hiểm xã hội Điều 22 Chế độ đối với người hưởng trợ cấp ốm đau do ốm đau phải điều trị dài ngày … Điều 23 Thời giờ làm việc được tính trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội Điều 24 Chế độ đối với người hưởng trợ cấp hàng tháng và người đã đóng bảo hiểm xã hội trước đây … Mục 25 xác định các quyền lợi cho nhân viên từ chức trước khi nghỉ hưu và các khoản trợ cấp hưu trí được giải quyết. Điều 26 Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội bằng đồng Việt Nam từ tiền lương, ngoại tệ Điều 27 Quy định về việc chuyển quỹ ngân sách nhà nước sang quỹ bảo hiểm xã hội Điều 28 Quy định về người lao động có đủ điều kiện và được hưởng bảo hiểm xã hội trước ngày … Chương V: Điều khoản thực hiệnĐiều 29 Hiệu lựcĐiều 30 Trách nhiệm thực thiBằng cách chia sẻ:

  • Lượt tải: 993

Lượt xem: 1.222 Bài: Chính phủ Kích thước: 374.3 KB Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm hiểu thêm: Luật An sinh xã hộiCác tài liệu tham khảo khácChủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *