Vietnam
1800 234 235

Nghị định số 135/2021 / NĐ

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2021 / NĐ-CP quy định việc kiểm kê, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như việc thu gom, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân cung cấp. hoặc các tổ chức. Quá trình thu thập dữ liệu. Đã phát hiện vi phạm hành chính. Theo đó, nội dung xác minh bao gồm:

  • Có vi phạm hành chính hay không;

Thời gian, địa điểm vi phạm hành chính Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; lỗi, danh tính của người vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra; Tài liệu, chứng cứ, phương tiện vi phạm hành chính; các thông tin chi tiết khác có liên quan. chính quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *