Vietnam
1800 234 235

Nghị định số 92/2021 / NĐ

Ngày 27/10/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021 / NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn thuế, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Do đó, việc giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều này được áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc tổ chức (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lao động có thu nhập chịu thuế theo quy định. tại Điều 1 của nghị quyết. 406 / NQ-UBTVQH15, bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Tổ chức được thành lập theo Đạo luật Hiệp hội Hợp tác. Là đơn vị sự nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập. chính quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *