Nhân một số thập phân với một số thập phân

Nhân một số thập phân với một số thập phânBài văn mẫu Nhân một số thập phân với một số thập phân

So với phép nhân số thập phân với số tự nhiên, dạng toán nhân một số thập phân với một số thập phân cũng có sự giống về cách thức thực hiện phép tính, tuy nhiên phép tính này có đôi chút phức tạp hơn, đòi hỏi các bạn cần cẩn thận, tỉ mỉ khi đặt tính và tính.

Xem thêm: Số thập phân là gì

A. Phần lý thuyết

1. Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân phải làm như thế nào?

Phép tính nào cũng đều có quy tắc thực hiện và phép toán nhân 2 số thập phân cho nhau cũng vậy, chúng cũng có quy tắc thực hiện bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Đặt phép tính như bình thường.

Bước 2: Thực hiện tính nhân như nhân hai số tự nhiên cho nhau.

Bước 3: Sử dụng dấu phẩy tách các chữ số ở tích ra các chữ số tương ứng với chữ số phần thập phân của hai thừa số đã biết, tính từ phải qua trái.

2. Dạng toán đặc biệt của nhân một số thập phân với một số thập phân

Dạng bài đặc biệt chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong nội dung phép nhân này chính là nhân một số thập phân với các số 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001;…

* Quy tắc : Muốn nhân một số thập phân với các số 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001;…, chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang bên trái tương ứng một, hai, ba, bốn,… chữ số.

* Cách thực hiện phép nhân : Nếu như phép nhân bên trên, ta cần đặt tính rồi tính, thì với bài toán này, chúng ta chỉ cần áp dụng quy tắc và tính nhẩm là có thể tìm ra đáp án chính xác.

* Lưu ý : Trong trường hợp phần nguyên của số thập phân đã cho có số các chữ số ít hơn số chữ số 0 của 0,1; 0,01; 0,001;…, khi nhân ta thêm một chữ số 0 vào bên trái phần nguyên của số đó rồi tiến hành phép nhân như bình thường.

B. Phần bài tập thực hành

1. Đặt tính rồi tính

a) 4,5 x 2,3

b) 9,11 x 1,2

c) 0,125 x 2,14

d) 2,78 x 5,41

2. Tính nhẩm

a) 13,6 x 0,1

b) 213,1 x 0,01

c) 98,2 x 0,001

d) 25,8 x 0,0001

Bài giải mẫu

1. Áp dụng quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân, ta có:

a) 4,5 x 2,3

4, 5

x

2,3

135

90

10,35

Thứ tự thực hiện như sau:

Bước 1 : Đặt tính.

Bước 2 : Nhân như nhân hai số tự nhiên thông thường, từ phải qua trái

3 nhân 5 được 15, viết 5 nhớ 1

3 nhân 4 được 12, thêm 1, được 13

=> Kết quả phép nhân thứ nhất bằng 135

2 nhân 5 được 10, viết 0, nhớ 1

2 nhân 4 được 8, thêm 1, được 9

=> Kết quả phép nhân thứ hai bằng 90

Xếp thẳng cột tương ứng rồi cộng hai kết quả với nhau, ta được 1035.

Bước 3 : Đếm phần thập phân của cả hai thừa số đã cho, bao gồm 2 chữ số, nên ta dùng dấu phẩy tách hai chữ số ở phần tích, kết quả cuối cùng bằng 10,35.

Các câu b), c), d): Các em tiến hành giải tương tự như trên để tìm ra đáp án đúng.

2. Áp dụng quy tắc nhân một số thập phân với các số 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001;…

*Gợi ý đáp án:

a) 1,36

b) 2,131

c) 0,0982

d) 0,00258

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *