Vietnam
1800 234 235

Quyết định 3089 / QĐ

Ngày 24/8/2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành Quyết định số 3089 / QĐ-TLĐ năm 2021 về việc hỗ trợ chế độ ăn cho đoàn viên và người lao động thực hiện các hoạt động “Ba Điểm sống” trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Thảo luận về việc thực hiện khoảng cách giữa các tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16 / CT-TTg.

Tương ứng, đoàn viên công đoàn và người lao động doanh nghiệp được hỗ trợ đóng đoàn phí công đoàn một lần, thực hiện sản xuất “ba tại chỗ”. Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên và người lao động do doanh nghiệp huy động thực hiện “Ba tại chỗ” lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để cấp trên. Công đoàn cấp cơ sở thẩm tra việc cấp kinh phí.

Liên đoàn Công đoàn Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *