Vietnam
1800 234 235

Quyết định 4054 / QĐ

Ngày 22/9/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4054 / QĐ-BYT về việc tạm thời ban hành hướng dẫn và quy chế tổ chức hội chẩn, khám, điều trị bệnh từ xa.

Do đó, các bệnh viện tuyến dưới và tuyến trên sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình để kết nối và gọi điện trực tuyến. Phần mềm kết nối với hệ thống nền tảng telehealth, kết nối và truyền dữ liệu bệnh nhân vào hệ thống, sau đó gửi đến bệnh viện. Thông tin chi tiết dưới đây, mời các bạn xem và tải Quyết định tại đây.

Bộ Y Tế

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *