Vietnam
1800 234 235
info@vnemart.com.vn

Quyết định 777 / QĐ

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 777 / QĐ-BGDĐT về việc đính chính Thông tư số 28/2016 / TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung về giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009 / TT. -Kế hoạch -GDDT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Vui lòng tham khảo chi tiết sau đây.

Nội dung Quyết định số 777 / QĐ-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có thể bạn quan tâm  Kể câu chuyện của chính bạn là một cây tre (dàn ý + 3 bài văn mẫu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.