Sách khoa học lớp 4

✅ Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4

Video Sách khoa học lớp 4

Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Con người và sức khỏe

 • Bài 1: Con người cần gì để sống ?
 • Bài 2: Trao đổi chất ở người
 • Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)
 • Bài 4: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
 • Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
 • Bài 6: Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ
 • Bài 7: Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ?
 • Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật
 • Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
 • Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
 • Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn
 • Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
 • Bài 13: Phòng bệnh béo phì
 • Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
 • Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh ?
 • Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh
 • Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước
 • Bài 18 – 19: Ôn tập: Con người và sức khỏe

Vật chất và năng lượng

 • Bài 20: Nước có những tính chất gì ?
 • Bài 21: Ba thể của nước
 • Bài 22: Mây được hình thành như thế nào ? Mưa từ đâu ra ?
 • Bài 23: Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
 • Bài 24: Nước cần cho sự sống
 • Bài 25: Nước bị ô nhiễm
 • Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
 • Bài 27: Một số cách làm sạch nước
 • Bài 28: Bảo vệ nguồn nước
 • Bài 29: Tiết kiệm nước
 • Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí ?
 • Bài 31: Không khí có những tính chất gì ?
 • Bài 32: Không khí gồm những thành phần nào ?
 • Bài 33 – 34: Ôn tập và kiểm tra học kì I
 • Bài 35: Không khí cần cho sự cháy
 • Bài 36: Không khí cần cho sự sống
 • Bài 37: Tại sao có gió ?
 • Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
 • Bài 39: Không khí bị ô nhiễm
 • Bài 40: Bảo vệ bầu không khí trong sạch
 • Bài 41: Âm thanh
 • Bài 42: Sự lan truyền âm thanh
 • Bài 43: Âm thanh trong cuộc sống
 • Bài 44: Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
 • Bài 45: Ánh sáng
 • Bài 46: Bóng tối
 • Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống
 • Bài 48: Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
 • Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
 • Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ
 • Bài 51: Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo)
 • Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
 • Bài 53: Các nguồn nhiệt
 • Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống
 • Bài 55 – 56: Ôn tập: Vật chất và năng lượng

Thực vật và động vật

 • Bài 57: Thực vật cần gì để sống ?
 • Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật
 • Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật
 • Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật
 • Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật
 • Bài 62: Động vật cần gì để sống ?
 • Bài 63: Động vật ăn gì để sống
 • Bài 64: Trao đổi chất ở động vật
 • Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
 • Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
 • Bài 67 – 68: Ôn tập: Thực vật và động vật
 • Bài 69 – 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *