Vietnam
1800 234 235

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh

(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 14/01/2022)

  • Đối tượng sử dụng: Giảng viên và Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh.
  • Tài liệu đăng trên website Thư viện Số: không được in ấn, photo, chỉnh sửa,….

1.HP_TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

– Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

1.Phần 1_Bài 1+Bài 2

2.Phần 1_Bài 3+Bài 4

3.Phần 2_Bài 1-2

4.Phần 2_Bài 3-4

5.Phụ lục

Chương trình Giáo dục mầm non

1. Phần 1

2.Phần 2

3.Phần 3.1

4.Phần 3.2

5.Phần 4

– Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

1.Phần mở đầu

2.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

3.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM

4.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

5.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

2. HP_PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 2

– Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non

1.Chương 1

2.Chương 2

3.Chương 3

4.Chương 4

5.Phụ lục

Tổ chức sinh hoạt cho trẻ ở trường mầm non

1.Phần 1_Bài 1

2.Phần 1_Bài 2

3.Phần 1_Bài 3

4.Phần 2_Bài 4

5.Phần 2_Bài 5

6.Phần 2_Bài 6

7.Phần 2_Bài 7

8.Phụ lục 1-3

9.Phụ lục 4-6

Điều lệ trường mầm non

1. Điều lệ trường mầm non (Quyết định 14_2008)

2. Điều lệ trường mầm non (Thông tư 52_2020)

– Tuyển tập các bài viết về giáo dục mầm non 1

1. Phần 1

2. Phần 2

3.Phần 3

4. Phần 4

Chương trình Giáo dục mầm non: sử dụng bộ tài liệu Chương trình Giáo dục mầm non của 1.HP_TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

3. HP_QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON

– Quản lí giáo dục mầm non

1.Chương 1_I-IV

2.Chương 1_V-VIII

3.Chương 2 _ I-II

4.Chương 2_III

5.Chương 3_I

6.Chương 3_II

7.Phụ lục

Điều lệ trường mầm non: sử dụng bộ tài liệu Điều lệ Trường Mầm non của HP_PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 2

Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục

1.Chương 1

2.Chương 2

3.Chương 3

4.Chương 4

5.Chương 5

4. HP_QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

– Quản lý hành chính nhà nước và quản lý đội ngũ giáo viên trong nhà trường

1.Bài 1

2.Bài 2

3.Bài 3

4.Bài 4

5. HP_NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON:

Nghề giáo viên mầm non:

1.Chương 1

2.Chương 2

Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non

1.Phần 1

2.Phần 2

3.Phần 3

– Cẩm nang dành cho giáo viên trường mầm non:

1.Phần 1

2.Phần 2

3.Phần 3

4.Phần 4

– Điều lệ Trường Mầm non: sử dụng bộ tài liệu Điều lệ Trường Mầm non của HP_PHÁT TRIỂN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 2

– Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên mầm non

QĐ 490_Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh

6. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHUYÊN SÂU:

6.1. CHUYÊN ĐỀ 1_ÂM NHẠC NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC CHO TRẺ MẦM NON 1,2,3:

Giảng viên cung cấp tài liệu

6.2. CHUYÊN ĐỀ 2_MỸ THUẬT NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MỸ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON 1,2,3

– Phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

– Chương trình giáo dục mầm non

– Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Sử dụng bộ tài liệu của 1.HP_TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

– Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ mầm non

1. Phần 1

2. Phần 2_Chương 1

3. Phần 2_Chương 2

4.Phần 2_Chương 3

5.Phần 2_Chương 4+Chương 5

6.3. CHUYÊN ĐỀ 3_GIÁO DỤC TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Giảng viên cung cấp tài liệu

6.4. CHUYÊN ĐỀ 4_PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON 1, 2, 3

Giảng viên cung cấp tài liệu

6.5. CHUYÊN ĐỀ 5_CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ EM LỨA TUỔI NHÀ TRẺ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT

– Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ dưới 3 tuổi:

1.Phần 1

2.Phần 2_Bài 1-4

3.Phần 2_Bài 5-6

4.Phụ lục 1,2,3

5.Phụ lục 4,5

– Chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ 3-36 tháng tuổi:

1.Trẻ từ 3-12 tháng

2.Trẻ 12-24 tháng

3.Trẻ 24-36 tháng

6.6. CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU 6_TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ MẦM NON

– Giáo dục Stem/Steam_Từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo

1.Phần mở đầu

2.Phần 1_Chương 1

3.Phần 1_Chương 2

4.Phần 1_Chương 3

5.Phần 2_Chương 4

6.Phần 2_Chương 5

7.Phần 2_Chương 6

8.Phần 2_Chương 7

9.Phần 3_Chương 8

10.Phần 3_Chương 9

7. ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

– Đánh giá trong Giáo dục Mầm non/ Bùi Thị Việt

1.Chương 1_Phần AB

2.Chương 1_Phần C

3.Chương 1_Phần DE

4.Chương 2_Phần AB

5.Chương 2_Phần CD

6.Chương 2_Phần E

7.Chương 2_Phần F

8.Chương 2_Đáp án

– Đánh giá trong Giáo dục Mầm non/Đinh Thị Kim Thoa

1.Chương 1

2.Chương 2

3.Chương 3

4.Chương 4

5.Chương 5

6.Chương 6

7.Chương 7

– Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

8. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN:

8.1. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 1: TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẦM NON:

– Tuyển chọn bài tập trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

1. Phần 1+2+3+4

2.Phần 5+6+7+8

3.Phần 9+10+11

– Trò chơi cho lứa tuổi nhà trẻ

1.Trò chơi cho trẻ dưới 1 tuổi

2.Trò chơi cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi

3.Trò chơi cho trẻ từ 2-3 tuổi

– 100 trò chơi mẫu giáo. Tập 2

1.Phần 1

2.Phần 2

3.Phần 3

– Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố

+Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố dành cho trẻ 3-4 tuổi:

1. Tuyển chọn trò chơi dành cho trẻ 3-4 tuổi

2. Tuyển chọn bài hát dành cho trẻ 3-4 tuổi

3. Tuyển chọn thơ truyện dành cho trẻ 3-4 tuổi

+Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố dành cho trẻ 4-5 tuổi:

4.Tuyển chọn trò chơi dành cho trẻ 4-5 tuổi

5.Tuyển chọn bài hát dành cho trẻ 4-5 tuổi

6.Tuyển chọn thơ truyện dành cho trẻ 4-5 tuổi

+Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố dành cho trẻ 5-6 tuổi:

7.Tuyển chọn trò chơi dành cho trẻ 5-6 tuổi

8.Tuyển chọn bài hát dành cho trẻ 5-6 tuổi

9.Tuyển chọn thơ truyện dành cho trẻ 5-6 tuổi

– Tổ chức cho trẻ vui chơi ở nhà trẻ – mẫu giáo

Tổ chức cho trẻ vui chơi nhà trẻ – mẫu giáo

8.2. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 2: TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CẢM TÍNH CHO TRẺ MẦM NON

– Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non:

1. Phần 1

2. Phần 2

– Lý thuyết về trò chơi: Công nghệ trò chơi trong Giáo dục Mầm non và Giáo dục đặc biệt:

1.Chương 1

2.Chương 2

3.Chương 3

– Giáo dục học mầm non/Đinh Văn Vang

1.Chương 1

2.Chương 2_Phần I, II

3.Chương 2_Phần III_1

4. Chương 2_Phần III_2

5.Chương 2_Phần III_3

6.Chương 2_Phần III

8.3. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 3: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA TRẺ

GIẢNG VIÊN CUNG CẤP TÀI LIỆU

8.4. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 4: TỔ CHỨC HỘI LỄ CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

– Hướng dẫn cách tổ chức hội lễ ở trường mầm non

1.Phần 1

2.Phần 2

– Tổ chức ngày hội thể dục thể thao ở trường mầm non

1.Phần 1

2.Phần 2

– Chuyên san Lễ hội dành cho trẻ mầm non

1. Phần 1

2.Phần 2

Kịch bản lễ hội ở trường mầm non:

Kịch bản lễ hội ở trường mầm non

8.5. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 5: TỔ CHỨC KỂ CHUYỆN SÁNG TẠO CHO TRẺ MẦM NON

– Phương pháp kể chuyện sáng tạo truyện cổ tích thần kỳ cho trẻ mẫu giáo

1.Chương 1

2.Chương 2

3.Chương 3.I

4.Chương 3.II

5.Kết luận

6.Phụ lục

– Đọc và kể chuyện văn học ở vườn trẻ:

1.Phần I, II

2.Phần III

3.Phần IV

4.Phần V – VII

5.Phần VIII-XI

6.Phụ lục

– Nhận diện và phát huynh biểu hiện sáng tạo của trẻ mầm non

Nhận diện và phát huy biểu hiện sáng tạo của trẻ mầm non

8.6. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 6: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON (cập nhật ngày 5/12/2021)

– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non

1.Phần 1

2.Phần 2

3.Phần 3

4. Phụ lục

– Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội

1.Dành cho trẻ 3-4 tuổi

2.Dành cho trẻ 4-5 tuổi

3.Dành cho trẻ 5-6 tuổi

Giáo án tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội

1.Lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi. Phần 1

2.Lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi. Phần 2

3.Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi. Phần 1

4.Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi. Phần 2

5.Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi. Phần 1

6.Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi. Phần 2

7.Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Phần 1

8.Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. Phần 2

Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non:

* Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi:

Phần 1: 1.Kế hoạch năm học nhóm – lớp nhà trẻ

Phần 2: Kế hoạch giáo dục chủ đề

2.Chủ đề Bé và các bạn

3.Chủ đề Đồ dùng, Đồ chơi của bé

4.Chủ đề Bé với các cô, các bác trong trường mầm non

5.Chủ đề Cây và những bông hoa đẹp

6.Chủ đề Những con vật đáng yêu

7.Chủ đề Ngày Tết vui vẻ

8.Chủ đề Bé với người thân trong gia đình

9.Chủ đề Bé thích đi phương tiện gì

10.Chủ đề Mùa hè của Bé

11.Chủ đề Bé lên mẫu giáo

* Mẫu giáo 4-5 tuổi:

Phần 1: 1.Kế hoạch năm học lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Phần 2: Kế hoạch giáo dục chủ đề

2.Chủ đề Trường mầm non

3.Chủ đề Bản thân

4.Chủ đề Gia đình

5.Chủ đề Nghề nghiệp

6.Chủ đề Thế giới động vật

7.Chủ đề Thế giới thực vật

8.Chủ đề Giao thông

9.Chủ đề Hiện tượng tự nhiên

10.Chủ đề Quê hương – Đất nước – Bác Hồ

8.7. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 7: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

– Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

8.8. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 8: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẦM NON:

– Một số vấn đề về giao tiếp và giao tiếp sư phạm trong hoạt động của giáo viên mầm non

1.Chương 1

2.Chương 2

3.Chương 3

– Những vấn đề về giao tiếp của trẻ em tuổi mầm non

Những vấn đề về giao tiếp của trẻ em tuổi mầm non

– Giao tiếp và ứng xử sư phạm

1.Phần I_Chương 1

2.Phần II_Chương 2

3.Phần II_Chương 3

4.Phần II_Chương 4

5.Phần II_Chương 5

6.Bài tập thực hành

– Những kỹ năng sư phạm mầm non – Phát triển những kỹ năng cần thiết cho trẻ mầm non

1.Tập 2_Chương 1

2.Tập 2_Chương 2

3.Tập 2_Chương 3

4.Tập 2_Chương 4

5.Tập 2_Chương 5

6.Tập 2_Chương 6

Thông tin chi tiết, liên hệ Chuyên viên Thư viện_Hoàng Diễm qua số điện thoại/zalo: 0985557386.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *