Vietnam
1800 234 235

KHGD môn Giáo dục địa phương lớp 6 (Phụ lục I, II, III Công văn 5512)

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương lớp 6 giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Giáo dục địa phương 6.

Vậy mời thầy cô cùng tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương của tỉnh Thanh Hóa trong bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm lên kế hoạch cho mình:

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương lớp 6

Phụ lục IIIKHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS ……..Tổ Khoa học Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊNMÔN HỌC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, KHỐI LỚP 6(Năm học 2021 – 2022)

Họ và tên giáo viên: ………………..

I. Kế hoạch dạy học(Phân phối chương trình)

Cả năm: 35 tuần x 1 tiết/tuần= 35 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

STTBÀI HỌCSố tiếtThời điểmThiết bị dạy họcĐịa điểm dạy họcBài họcNội dung

1

Chủ đề 1: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ;

Lịch sử ra đời Thành Nhà Hồ; Giá trị văn hóa, lịch sử

1

Tuần 1

Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh về Thành Nhà Hồ

Phòng học 6A, 6B,6c

Trải nghiệm tham quan Thành Nhà hồ

2

Tuần 2 – 3

Thuyết minh về Thành Nhà Hồ

Thành Nhà Hồ – Vĩnh Lộc

Bài học về bảo tồn, phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ

1

Tuần 4

Máy tính, máy chiếu

Phòng học 6A, 6B,6C

2

Chủ đề 2: Dưa lê, bánh đúc xứ Thanh;

Giới thiệu văn hóa ẩm thực xứ Thanh

1

Tuần 5

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B, 6C

Tìm hiểu về đặc sắc của dưa lê, bánh đúc Thanh Hóa

1

Tuần 6

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B, 6C

Trải nghiệm cách làm bánh, muối dưa

1

Tuần 7

Nguyên liệu, dụng cụ muối dưa, làm bánh

Phòng Vật lí, công nghệ

Bài học về gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực

1

Tuần 8

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B, 6C

3

Chủ đề 3: Trống đồng Đông Sơn;

Sự xuất hiện của trống đồng Đông Sơn và nền văn hóa Đông Sơn trong lịch sử dân tộc

1

Tuần 9

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Đặc sắc trong tạo hình và giá trị văn hóa, lịch sử thể hiện trên trống đồng Đông Sơn

1

Tuần 10

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Ngoại khóa – tham quan làng nghề hoặc mô hình trống đồng Đông Sơn

1

Tuần 11

Bài thuyết minh về trống đồng Đông Sơn

Phòng thực hành (quan sát mô hình)

Bài học về gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa văn hóa dân tộc

1

Tuần 12

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B, 6C

4

Chủ đề 4: Địa hình – Khoáng sản và các giá trị kinh tế;

Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản Thanh Hóa

1

Tuần 13

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Các giá trị kinh tế do địa hình và khoáng sản Thanh Hóa mang lại

1

Tuần 14

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B, 6C

Đặc điểm địa hình và khoáng sản huyện Yên Định trong tổng hòa đặc điểm tự nhiên Thanh Hóa

1

Tuần 15

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển KT – XH tại địa phương.

1

Tuần 16

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển KT – XH tại địa phương.

1

Tuần 17

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

5

Kiểm tra học kì 1

Thực hành muối dưa lê; làm bánh đúc

1

Tuần 18

Nguyên liệu, dụng cụ muối dưa, làm bánh

Phòng thực hành vật lí, công nghệ

6

Chủ đề 5: Làng nghề chế biến nông – lâm sản ở Thanh Hóa;

Tìm hiểu về đặc trưng làng nghề và các Làng nghề chế biến nông – lâm sản ở Thanh Hóa

1

Tuần 19

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Giá trị kinh tế – xã hội nghề chế biến nông – lâm sản ở địa phương

1

Tuần 20

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B, 6C

Tham quan làng nghề truyền thống (Làng làm tương Định Hải, bánh đúc bánh đa Định Tân…)

1

Tuần 21

Bài thuyết minh, hướng dẫn tham quan

Làng nghề Định Hải/ Định Tân…

Sự cần thiết khôi phục lại một số nghề truyền thống, phát triển làng nghề trong thời đại hiện nay

1

Tuần 22

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

7

Chủ đề 6: Thanh Hóa thời tiền sử, sơ sử và Bắc thuộc;

Thanh Hóa thời kì tiền sử và sơ sử

Tuần 23

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Thanh Hóa thời kì Bắc thuộc

Tuần 24

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Thanh Hóa thời kì Bắc thuộc

Tuần 25

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Phát huy tinh thần yêu nước trong thời kì hiện đại

Tuần 26

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

8

Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc ở Thanh Hóa;

Đặc điểm dân cư và sự phân bố các dân tộc ở Thanh Hóa

1

Tuần 27

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B

Truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc ở Thanh Hóa

1

Tuần 28

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc ở Thanh Hóa

1

Tuần 29

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương đất nước của cộng đồng các dân tộc Thanh Hóa

1

Tuần 30

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

9

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường nước ở Thanh Hóa.

Tìm hiểu về sự phân bố và tiềm năng của nguồn nước Thanh Hóa.

1

Tuần 31

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Giá trị kinh tế và đời sống của môi trường nước ở Thanh Hóa

1

Tuần 32

Máy tính, máy chiếu, hình ảnh

Phòng học 6A, 6B,6C

Thảo luận: vai trò của nguồn nước và bảo vệ nguồn nước ở Thanh Hóa

1

Tuần 33

Máy tính, máy chiếu

Phòng học 6A, 6B,6C

Thảo luận: vai trò của nguồn nước và bảo vệ nguồn nước ở Thanh Hóa

1

Tuần 34

Máy tính, máy chiếu

Phòng học 6A, 6B,6C

10

Kiểm tra học kì II

Viết bài thu hoạch: Nêu ý kiến của em về giữ gìn và bảo vệ nguồn nước ở Thanh Hóa.

1

Tuần 35

Giấy, bút, đề, đáp án chấm

Phòng học 6A, 6B,6C

II. Nhiệm vụ khác

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…., ngày ……tháng 8 năm 2021

TỔ TRƯỞNG(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 6 (cả 3 phụ lục)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *