Vietnam
1800 234 235

Tập tin PowerPoint tập huấn sách Cánh diều (6 môn)

File PowerPoint luyện diều Trang trình chiếu bài giảng tập huấn giáo viên

File Powerpoint bộ sách luyện diều gồm 6 môn học: Thể dục, Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải nghiệm. Giúp giáo viên tham khảo hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên của mình.

Hội thảo tập huấn Kite Book

Bài giảng đào tạo giáo viên thể dục Slide 1

Sách hướng dẫn luyện tập SGK Thể dục 1 gồm 41 trang, nội dung chính như sau:

  • Giới thiệu về chương trình giáo dục thể chất lớp một.

1. Giới thiệu về tài liệu giáo dục thể chất. Giới thiệu sách giáo khoa và Hệ thống tài liệu tham khảo bổ sung. Xây dựng nội dung giáo dục thể chất lớp 1 Thiết kế giáo án các môn thể thao đầu năm Phương pháp đánh giá Xem và thảo luận về các bài học minh họa. Thực hành theo nhóm. Chuẩn bị và thảo luận bài tập theo nhóm. Giới thiệu chung và thảo luận một số giáo án. Trả lời một số câu hỏi.

Slide 1 bài giảng bồi dưỡng giáo viên Toán

Tập SGK Đạo đức 1 gồm 43 slide với các nội dung chính sau:

  • Quan điểm xây dựng chương trình và mục tiêu toán lớp một

Nội dung bắt buộc của môn toán lớp một Giới thiệu tài liệu giảng dạy, tài liệu giảng dạy và tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy Toán lớp 1-CD kế hoạch bài học Kiểm tra đánh giá kết quả học tập Những lưu ý khi tổ chức dạy học Hướng dẫn thiết kế khóa học Trình bày đồ dùng dạy học, thiết bị và tài liệu học tập Thiết kế khóa học thực tế + thiết kế khóa học hiện tại thảo luận và trả lời câu hỏi

Khóa đào tạo giáo viên Việt Nam Slide 1

Tài liệu ôn tập SGK Đạo đức 1 gồm 33 slide được chia thành 3 phần:

  • Phần 1: Câu hỏi chung

Phần II: Các loại khóa học và phương pháp giảng dạy Phần 3: Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập, Khung kế hoạch chương trình giảng dạy, các tài liệu hỗ trợ

Trang trình bày Tập huấn Giáo viên Đạo đức 1

Tập SGK Đạo đức 1 gồm 66 slide với các nội dung chính sau:

  • Triết lý của bộ sách

Mục tiêu của Đạo đức Bài 1 Nội dung cụ thể của bài đạo đức lớp 1 Chương trình Giáo dục Đạo đức Lớp 1 Phương pháp dạy học đạo đức lớp 1 Sử dụng đồ dùng và công cụ dạy học Kiểm tra và Đánh giá Đạo đức Cấp độ 1 Những lưu ý khi tổ chức dạy học theo sách giáo khoa đạo đức mới lớp 1 luyện tập mùa gặt

Trải nghiệm Hoạt động 1 Trang trình bày Bài giảng của Giáo viên

Tập SGK Đạo đức 1 gồm 43 slide với các nội dung chính sau:

  • Trải nghiệm các câu hỏi chung về tổ chức sự kiện.

Giới thiệu tài liệu dạy học Hoạt động trải nghiệm lớp 1. Hướng dẫn phát triển và sử dụng sách và đồ dùng học tập. Xem video thuyết trình bài giảng khóa học minh họa khái quát hóa

Bài giảng đào tạo giáo viên Tự nhiên và Xã hội Slide 1

Tài liệu luyện tập 1 SGK Tự nhiên và Xã hội gồm 45 slide với nội dung chính như sau:

  • Giáo trình Nhập môn Tự nhiên và Xã hội 1

Hướng dẫn giảng dạy và giáo án minh họa cho một số loại khóa học Đánh giá kết quả học tập Bằng cách chia sẻ:

  • tải: 2.330

Lượt xem: 7.358 Kích thước: 130,6 MB Liên kết tải xuống

Liên kết tải xuống chính thức:

Tải xuống tập tin PowerPoint huấn luyện sê-ri sách sê-ri

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm kiếm thêm: Đào tạo Sách giáo khoa mới Kites Book BộCác tài liệu tham khảo khácChủ đề liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *