Vietnam
1800 234 235

Thang lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 34/2021 / QH15 đã quy định rõ việc lùi thời hạn cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức. Vì vậy, từ nay, theo Nghị định số 38/2019 / NĐ, kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức tiếp tục được áp dụng là 1,49 triệu đồng / tháng.Theo đó, hệ số và thang lương cơ sở vẫn được áp dụng đối với tiền lương của công chức vào năm 2022. Vậy dưới đây là chi tiết bảng lương mời các bạn theo dõi tại đây.

Thang lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Cách xếp lương của công chức

Theo quy định hiện hành, chưa có thông tin về việc tăng lương cơ sở năm 2022, tạm hoãn cải cách tiền lương năm 2022. Do đó, tiền lương của cán bộ, công chức vẫn được tính theo công thức:Lương = lương cơ sở x hệ số lươngở đó:

  • Mức lương cơ sở năm 2022 vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng / tháng.

Hệ số tiền lương vẫn áp dụng theo phụ lục ban hành của Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. – Do đó, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ không thay đổi trong ba năm liên tục.

Thang lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Bộ Nội vụ vừa công bố Thông tư số 02/2021 / TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương công chức hành chính, sự nghiệp.Theo đó, Điều 14 Thông tư số 02/2021 hướng dẫn cụ thể việc xếp lương các ngạch công chức hành chính như sau:

  • Cao ủy viên (Mã số 01.001): Áp dụng đối với thang lương công chức nhóm A3, nhóm 1 (A3.1), có hệ số lương từ 6,2-8,0, tương đương mức lương 92,38-11,92.000.000 đồng / tháng;

Chuyên viên chính (Mã số 01.002): Áp dụng thang lương bậc A2 đối với công chức, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương từ 4,4 – 6,78, tương ứng mức lương 6,556 – 10,102 tỷ đồng / tháng; Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003): Áp dụng thang lương công chức bậc A1, hệ số lương 2,34-4,98, tương đương mức lương 34,86-7,42 triệu đồng / tháng; Hạng công chức (mã số 01.004): Áp dụng thang lương công chức hạng A0, hệ số lương từ 2,1 – 4,89, tương ứng mức lương 312,9 – 7,286 tỷ đồng / tháng; Viên chức (mã số 01.005): Áp dụng thang lương công chức bậc B, hệ số lương 1,86-4,06, tương ứng mức lương 277,1-6,049 tỷ đồng / tháng.

Vì vậy dưới đây là bảng lương công chức hành chính chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *