Vietnam
1800 234 235

Thông tư 03/2022 / TT

Ngày 18/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 03/2022 / TT-BGDĐT quy định rõ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành giáo dục mầm non và mục tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Vì vậy, các địa điểm tuyển sinh được xác định dựa trên năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu nhân lực, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp (được đào tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo). Quá trình tạo trình độ cao đẳng, đại học), kết quả xét tuyển của năm tuyển sinh trước liền kề với năm đặt cơ sở đào tạo, tổ chức tuyển sinh. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn theo dõi tại đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *