Vietnam
1800 234 235

Thông tư 05/2016 / TT

Thông báo 05/2016 / TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thông báo có hiệu lực từ ngày 6 tháng 5 năm 2016. Theo đó, thông báo nêu rõ:– Người đạt chức danh giáo viên mầm non phải trải qua thời gian thử việc 6 tháng.- Được bổ nhiệm làm giáo viên tiểu học với thời gian tập sự 6 tháng.- Để được bổ nhiệm làm giáo viên THCS phải thực tập 9 tháng.- Để được bổ nhiệm làm giáo viên trung học, thí sinh trúng tuyển phải thực tập 9 tháng.- Theo Thông tư 05/2016 của Bộ GD & ĐT, người dự tuyển chức danh Giảng viên phải trải qua thời gian tập sự 12 tháng.

Thông tư số 05/2016 – Học nghề theo chức danh giáo viên, giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *