Vietnam
1800 234 235

Thông tư 15/2017 / TT

Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế làm việc của giáo viên trung học phổ thôngBộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 15/2017 / TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế làm việc của giáo viên trung học phổ thông thay thế Thông tư số 28/2009 / TT-BGDĐT. như sau:– Làm rõ thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 02 tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của “Luật Lao động”.- Giờ học của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được quy định theo năm (số 28 quy định theo tuần):+ Hiệu trưởng: Mỗi tuần 2 tiết x số tuần dạy và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch thời gian của năm học;+ Phó Hiệu trưởng: 4 tiết / tuần x số tuần thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch thời gian của năm học.—— Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không thay đổi cách rút ngắn thời gian giảng dạy đối với các chức danh kiêm nhiệm thay cho chuẩn hàng năm.

Nội dung Thông tư 15/2017 / TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *