Vietnam
1800 234 235

Thông tư 16/2021 / TT

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2021 / TT-BXD quy định cụ thể QCVN 18: 2021 / BXD Quy chuẩn kỹ thuật an toàn xây dựng quốc gia.

Do đó, Quy chuẩn QCVN 18: 2021 / BXD quy định cụ thể các yêu cầu kỹ thuật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn thi công trên công trường, công trường và nhân viên khu vực lân cận công trường. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn theo dõi tại đây.

Đội xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *