Vietnam
1800 234 235

Thông tư 20/2017 / TT

Thông tư 20/2017 / TT-BYT Hướng dẫn Luật Dược và Nghị định 54/2017 / NĐ-CP

Ngày 10/5/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 20/2017 / TT-BYT quy định chi tiết việc kiểm tra đặc biệt đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm tra theo Luật Dược và Nghị định số 54/2017 / NĐ-CP một số điều khoản. . Theo đó, sẽ có nhiều danh mục kiểm soát đặc biệt liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Thông tư 20/2017 / TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 gồm 21 phụ lục quy định rất cụ thể về danh mục thuốc, giám sát sản xuất và báo cáo quá trình pha chế, sử dụng thuốc. Mời các bạn theo dõi thông báo trong các bài viết sau:

Nội dung Thông tư số 20/2017 / TT-BYT Hướng dẫn Luật Dược

Bộ Y Tế – – – –

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *