Vietnam
1800 234 235

Thông tư 25/2021 / TT

Thông tư số 25/2021 / TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 08 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn giảng viên đại học thực hiện đào tạo trình độ tiến sĩ và trình độ thạc sĩ.

Tương ứng, các hình thức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của giảng viên bao gồm:

  • Đào tạo chính khóa trong nước toàn thời gian;

Đào tạo chuyên sâu toàn thời gian ở nước ngoài; Việc liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ không chỉ là thời gian học trong nước mà còn là thời gian học tập ở nước ngoài, trong đó thời gian học tập ở nước ngoài không quá 02 năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *